• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật

  Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận môn Công nghệ dạy học

  Tiểu luận môn Công nghệ dạy học do học viên Phạm Quỳnh Trang thực hiện trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích về hệ thống giáo dục Singapore, qua đó thấy được cái mới cái hay của nền giáo dục nước này, từ đó rút ra những bài học cho nền giáo dục Việt Nam.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục: Phân tích sự ảnh hưởng...

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục với chu đề Phân tích sự ảnh hưởng của nhóm đến sự hình thành nhân cách nhằm phân tích vai trò của nhóm, vai trò của nhóm đến cá nhân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các vai trò của việc tham gia và hoạt động nhóm.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho...

  Tiểu luận này nhằm mục đích áp dụng môn học “phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” vào giải một bài toán sáng tạo trong thực thực tế. Đó chính là bài toán “Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho phòng học để giảm tổn thất điện năng“.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý

  Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp hoàn thiện phong cách quản lý tại Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đồng Nai nhằm tìm hiểu kỹ hơn về những thực tế, ưu khuyết điểm về phong cách quản lý của người thủ trưởng trong đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa việc quản lý trong đơn vị mình.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ...

  Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ thuật nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật; đề xuất một biện pháp cải thiện phương pháp quản lý hỗ trợ dạy học thực hành các môn tin học.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa...

  Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật bao gồm những nhận thức mà học viên đã đạt được sau khóa học và tiến hành áp dụng vào thực tế với việc giải một bài toán thực tế theo phương pháp luận - sơ đồ khối ARIZ.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá do học viên Đồng Văn Thịnh thực hiện có nội dung trình bày khái quát về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm kiến; biên soạn câu hỏi trắc nghiệm và các nội dung khác về học phần máy điện.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật