• Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản...

  Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị có kết cấu gồm 5 phần. Nội dung bài tiểu luận gồm các phần sau đây: Khái niệm ra quyết định, tầm quan trọng của việc ra quyết định, các phương pháp ra quyết định, quy trình ra quyết định, bài tập tình huống.

   31 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự

  Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lãnh đạo, Chương 2 - Xây dựng tình huống, Chương 3 - Giải quyết tình huống. Qua nội dung bài tiểu luận, bạn đọc sẽ hiểu hơn về nghệ thuật lãnh đạo, các kỹ năng giải quyết tình huống trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

   26 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Đề tài thảo luận: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh...

  Đề tài thảo luận: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim có nội dung giới thiệu về doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim, phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài của doanh nghiệp từ đó đánh giá, phân tích và đưa ra chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim.

   25 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Khóa luận Tốt nghiệp: Tìm hiểu phong cách nghệ thuật của...

  Khóa luận Tốt nghiệp: Tìm hiểu phong cách nghệ thuật của nhà văn Kim Lân nhằm mục tiêu qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả khoá luận sẽ có một phương pháp nghiên cứu và phát hiện được phong cách nghệ thuật cá nhân nhà văn qua nhóm tác phẩm trong sự đối sánh với nhóm tác phẩm tương ứng.

   34 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để...

  Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam nhằm phân tích rõ thị trường cạnh tranh để từ đó có những sự tiên đoán chính xác và chiến lược kinh doanh phù hợp cho sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam.

   7 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Đề cương Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục: Quản lí chất...

  Đề cương Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục với đề tài "Quản lí chất lượng đào tạo của các Trung tâm dạy nghề công lập"do Ngô Phan Anh Tuấn thực hiện nhằm mục đích xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lí chất lượng đào tạo của các trung tâm dạy nghề công lập, nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng được yêu cầu về...

   43 p caodangnghe 20/10/2018 1 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

 • Tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất...

  Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập trình bày nội dung về cơ sở lý luận về chất lượng chất lượng đào tạo chất lượng đào tạo nghề kiểm định chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng hệ thống bảo đảm chất lượng các điều kiện bảo đảm chất...

   42 p caodangnghe 18/08/2018 8 0

 • Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân...

  Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện Trường Đại học Thủy sản nhằm mục đích phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học mà cụ thể là Trường Đại học Thủy sản nhằm giúp nghiệp vụ thư viện được hiện đại hóa, giảm bớt công sức của cán bộ thông tin thư viện và thực hiện...

   50 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận: Khảo sát bộ phận đào tạo công ty Donagamex

  Bài tiểu luận Đào tạo và phát triển vời đề tài Khảo sát bộ phận đào tạo Donagamex trình bày tổng quan về công ty may Đồng Nai, cơ cấu tổ chức - đơn vị trực thuộc công ty, cơ cấu thiết bị máy móc, quá trình sản xuất ở công ty, quy trình công nghệ sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật