• Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo có nội dung trình bày nhận thức về vấn đề sáng tạo, một số khái niệm cơ bản, lý thuyết giải các bài toán sáng chế, đặt và giải một bài toán sáng tạo ứng dụng phương pháp tích cực hoá tư duy.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Quản lý giáo dục

  Tiểu luận Quản lý giáo dục sau đây có nội dung trình bày tổng quan về tổ chức quản lý quá trình giáo dục – đào tạo, hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương và một số nội dung liên quan khác.

   10 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục: Phân tích sự ảnh hưởng...

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục với chu đề Phân tích sự ảnh hưởng của nhóm đến sự hình thành nhân cách nhằm phân tích vai trò của nhóm, vai trò của nhóm đến cá nhân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các vai trò của việc tham gia và hoạt động nhóm.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý

  Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp hoàn thiện phong cách quản lý tại Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đồng Nai nhằm tìm hiểu kỹ hơn về những thực tế, ưu khuyết điểm về phong cách quản lý của người thủ trưởng trong đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa việc quản lý trong đơn vị mình.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam - GVHD: TS. Võ Thị Thanh...

  Mục tiêu của bài Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam nêu một số khái niệm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm các loại truyền nghề qua từng thời kỳ, những bài học tích cực và tiêu cực về giáo dục nghề nghiệp của từng thời kỳ, thực trạng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Mời các bạn đón đọc.

   31 p caodangnghe 15/09/2018 25 0

 • Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những...

  Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay có mục đích thông qua tìm hiểu lịch sử giáo dục nghề nghiệp qua các giai đoạn lịch sử, rút ra một số bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đánh giá thực trạng công tác dạy nghề và đóng...

   102 p caodangnghe 15/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật