• Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum

  Mục tiêu của bài Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum là hệ thống lý thuyết về phân tích nghề trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, mô tả một quá trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum, trình bày các ứng dụng phân tích nghề Dacum đã đạt được và hướng sẽ phát triển trong tương lai.

   42 p caodangnghe 15/09/2018 20 0

 • Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân

  Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân có kết cấu gồm 3 phần. Phần I - Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân, các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Phần II - Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. Phần III - Thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày Định nghĩa công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Đề tài: Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác...

  Đề tài Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề Kỹ thuật may công nghiệp của Trường TH KT-NV Nguyễn Hữu Cảnh nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập trong trường THCN; phân tích thực trạng về tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề may công nghiệp của trường TH KT-NV Nguyễn...

   8 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết...

  Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết kế bài giảng Chăm sóc heo trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng thiết kế bài giảng môn học chăm sóc heo của trung tâm dạy nghề định quán hiện nay, thiết kế bài giảng môn chăm sóc heo.

   21 p caodangnghe 16/09/2018 20 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục 2

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nội dung liên quan khác.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng bài trắc...

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng bài trắc nghiệm môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm có nội dung tóm tắt nội dung môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm, mục tiêu môn học, các nội dung chính trong môn học từ đó xây dựng bảng dàn bài trắc nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm của môn học này.

   6 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng...

  Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. Với bài Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát...

   16 p caodangnghe 16/09/2018 14 0

 • Tiểu luận môn học Đo lường và đánh giá: Biên soạn câu...

  Bài Tiểu luận môn học Đo lường và đánh giá: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Điện tử căn bản sẽ là biện pháp nhằm bồi dưỡng cho học sinh nắm vững kiến thức môn Điện tử căn bản là một môn chuyên ngành quan trọng của ngành Điện tử, Điện công nghiệp ở các trường THCN, CNKT và Cao đẳng.

   35 p caodangnghe 17/09/2018 39 0

 • Tiểu luận nghiên cứu khoa học: Cách soạn câu hỏi trắc...

  Tiểu luận nghiên cứu khoa học: Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm - GVHD: Đặng Thị Thuỳ Linh trình bày về đặc điểm cơ bản của trắc nghiệm, các hình thức trắc nghiệm, quy tắc biên soạn trắc nghiệm, dàn bài trắc nghiệm, bộ đề trắc nghiệm.

   74 p caodangnghe 23/09/2018 6 0

 • Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học

  Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học nhằm mục tiêu hệ thống những khái niệm cơ bản về sáng tạo, các phương pháp thủ thuật cơ bản, các phương pháp và lý thuyết và alogorit để giải quyết những bài toán sáng tạo khoa học và biết vận dụng cụ thể để giải một trong 14 bài toán sáng tạo đã nêu bằng phương pháp phân tích sơ đồ khối ARIZ.

   39 p caodangnghe 25/09/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật