• Tiểu luận: Khảo sát bộ phận đào tạo công ty Donagamex

  Bài tiểu luận Đào tạo và phát triển vời đề tài Khảo sát bộ phận đào tạo Donagamex trình bày tổng quan về công ty may Đồng Nai, cơ cấu tổ chức - đơn vị trực thuộc công ty, cơ cấu thiết bị máy móc, quá trình sản xuất ở công ty, quy trình công nghệ sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo có nội dung trình bày nhận thức về vấn đề sáng tạo, một số khái niệm cơ bản, lý thuyết giải các bài toán sáng chế, đặt và giải một bài toán sáng tạo ứng dụng phương pháp tích cực hoá tư duy.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Tiểu luận Quản lý giáo dục

  Tiểu luận Quản lý giáo dục sau đây có nội dung trình bày tổng quan về tổ chức quản lý quá trình giáo dục – đào tạo, hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương và một số nội dung liên quan khác.

   10 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục: Phân tích sự ảnh hưởng...

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục với chu đề Phân tích sự ảnh hưởng của nhóm đến sự hình thành nhân cách nhằm phân tích vai trò của nhóm, vai trò của nhóm đến cá nhân từ đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các vai trò của việc tham gia và hoạt động nhóm.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân

  Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân có kết cấu gồm 3 phần. Phần I - Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân, các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Phần II - Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. Phần III - Thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục 2

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý

  Tiểu luận môn học Tâm lý học quản lý: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp hoàn thiện phong cách quản lý tại Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đồng Nai nhằm tìm hiểu kỹ hơn về những thực tế, ưu khuyết điểm về phong cách quản lý của người thủ trưởng trong đơn vị, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa việc quản lý trong đơn vị mình.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nội dung liên quan khác.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học

  Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học nhằm mục tiêu hệ thống những khái niệm cơ bản về sáng tạo, các phương pháp thủ thuật cơ bản, các phương pháp và lý thuyết và alogorit để giải quyết những bài toán sáng tạo khoa học và biết vận dụng cụ thể để giải một trong 14 bài toán sáng tạo đã nêu bằng phương pháp phân tích sơ đồ khối ARIZ.

   39 p caodangnghe 25/09/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật