• Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Tiểu luận: Công nghệ dạy học

  Tiểu luận: Công nghệ dạy học nhằm mục đích nghiên cứu lý luận chung công nghệ dạy học, công nghệ multimedia trong dạy học, sản phẩm thực hiện. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày Định nghĩa công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Đề tài: Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác...

  Đề tài Đề cương nghiên cứu và hoàn thiện các công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề Kỹ thuật may công nghiệp của Trường TH KT-NV Nguyễn Hữu Cảnh nhằm phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn công tác tổ chức – quản lý quá trình thực tập trong trường THCN; phân tích thực trạng về tổ chức – quản lý quá trình thực tập nghề may công nghiệp của trường TH KT-NV Nguyễn...

   8 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng bài trắc...

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng bài trắc nghiệm môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm có nội dung tóm tắt nội dung môn học Kiểm tra chất lượng sản phẩm, mục tiêu môn học, các nội dung chính trong môn học từ đó xây dựng bảng dàn bài trắc nghiệm và câu hỏi trắc nghiệm của môn học này.

   6 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng đề thi môn...

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá: Xây dựng đề thi môn học Vật liệu may theo phương pháp trắc nghiệm khách quan cho hệ Trung học chuyên nghiệp có nội dung giới thiệu môn học vật liệu may, phân tích mục tiêu và các nội dung cơ bản của môn học từ đó xây dựng đề thi môn học Vật liệu may theo phương pháp trắc nghiệm khách quan cho hệ Trung học chuyên nghiệp.

   5 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất...

  Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập trình bày nội dung về cơ sở lý luận về chất lượng chất lượng đào tạo chất lượng đào tạo nghề kiểm định chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng hệ thống bảo đảm chất lượng các điều kiện bảo đảm chất...

   42 p caodangnghe 18/08/2018 8 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết đàm thoại

  Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết đàm thoại (conversation theory) phân tích nội dung thuyết đàm thoại của tác giả Andrew Gordon Speedie - Pask, ứng dụng của đàm thoại trong dạy học và một số nội dung khác.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận: Khảo sát bộ phận đào tạo công ty Donagamex

  Bài tiểu luận Đào tạo và phát triển vời đề tài Khảo sát bộ phận đào tạo Donagamex trình bày tổng quan về công ty may Đồng Nai, cơ cấu tổ chức - đơn vị trực thuộc công ty, cơ cấu thiết bị máy móc, quá trình sản xuất ở công ty, quy trình công nghệ sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật sau đây trình bày các nội dung về nhận thức về môn học phương pháp luận khoa học kỹ thuật, tìm và giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ.

   21 p caodangnghe 11/11/2018 24 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật