• Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nội dung liên quan khác.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tiểu luận môn Công nghệ dạy học

  Tiểu luận môn Công nghệ dạy học do học viên Phạm Quỳnh Trang thực hiện trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá

  Tiểu luận môn Đo lường – Đánh giá do học viên Đồng Văn Thịnh thực hiện có nội dung trình bày khái quát về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm kiến; biên soạn câu hỏi trắc nghiệm và các nội dung khác về học phần máy điện.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Austalia và giáo...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Austalia và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích thực trạng nền giáo dục Austalia, sự phát triển của nó, những điểm mạnh của nền giáo dục Austalia qua đó nhìn lại nền giáo dục Việt Nam và rút ra những bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam - GVHD: TS. Võ Thị Thanh...

  Mục tiêu của bài Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam nêu một số khái niệm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm các loại truyền nghề qua từng thời kỳ, những bài học tích cực và tiêu cực về giáo dục nghề nghiệp của từng thời kỳ, thực trạng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Mời các bạn đón đọc.

   31 p caodangnghe 15/09/2018 25 0

 • Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những...

  Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay có mục đích thông qua tìm hiểu lịch sử giáo dục nghề nghiệp qua các giai đoạn lịch sử, rút ra một số bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đánh giá thực trạng công tác dạy nghề và đóng...

   102 p caodangnghe 15/09/2018 8 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum

  Mục tiêu của bài Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum là hệ thống lý thuyết về phân tích nghề trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, mô tả một quá trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum, trình bày các ứng dụng phân tích nghề Dacum đã đạt được và hướng sẽ phát triển trong tương lai.

   42 p caodangnghe 15/09/2018 20 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật