• Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam - GVHD: TS. Võ Thị Thanh...

  Mục tiêu của bài Tiểu luận Lịch sử giáo dục Việt Nam nêu một số khái niệm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm các loại truyền nghề qua từng thời kỳ, những bài học tích cực và tiêu cực về giáo dục nghề nghiệp của từng thời kỳ, thực trạng và giải pháp giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Mời các bạn đón đọc.

   31 p caodangnghe 15/09/2018 25 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những...

  Tiểu luận: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam những bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay có mục đích thông qua tìm hiểu lịch sử giáo dục nghề nghiệp qua các giai đoạn lịch sử, rút ra một số bài học kinh nghiệm ảnh hưởng đến định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đánh giá thực trạng công tác dạy nghề và đóng...

   102 p caodangnghe 15/09/2018 8 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum

  Mục tiêu của bài Tiểu luận: Lý thuyết vào ứng dụng phân tích nghề Dacum là hệ thống lý thuyết về phân tích nghề trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, mô tả một quá trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum, trình bày các ứng dụng phân tích nghề Dacum đã đạt được và hướng sẽ phát triển trong tương lai.

   42 p caodangnghe 15/09/2018 20 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

 • Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết...

  Tiểu luận môn học: Ứng dụng lý thuyết hoạt động thiết kế bài giảng Chăm sóc heo trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng thiết kế bài giảng môn học chăm sóc heo của trung tâm dạy nghề định quán hiện nay, thiết kế bài giảng môn chăm sóc heo.

   21 p caodangnghe 16/09/2018 20 0

 • Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng...

  Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. Với bài Tiểu luận triết học: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát...

   16 p caodangnghe 16/09/2018 14 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật