• Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học

  Bài tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học nhằm mục tiêu hệ thống những khái niệm cơ bản về sáng tạo, các phương pháp thủ thuật cơ bản, các phương pháp và lý thuyết và alogorit để giải quyết những bài toán sáng tạo khoa học và biết vận dụng cụ thể để giải một trong 14 bài toán sáng tạo đã nêu bằng phương pháp phân tích sơ đồ khối ARIZ.

   39 p caodangnghe 25/09/2018 18 0

 • Tiểu luận: Các yếu tố quản lý trong giáo dục

  Đề tài tiểu luận môn Tổ chức quản lý giáo dục "Các yếu tố quản lý trong giáo dục" nhằm mục tiêu mang các lại kết quả sau: Hệ thống lý thuyết về các yếu tố quản lý trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng mô hình quản lý phù hợp với xu thế phát triển giáo dục hiện nay.

   20 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản...

  Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị có kết cấu gồm 5 phần. Nội dung bài tiểu luận gồm các phần sau đây: Khái niệm ra quyết định, tầm quan trọng của việc ra quyết định, các phương pháp ra quyết định, quy trình ra quyết định, bài tập tình huống.

   31 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Đề cương Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục: Quản lí chất...

  Đề cương Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục với đề tài "Quản lí chất lượng đào tạo của các Trung tâm dạy nghề công lập"do Ngô Phan Anh Tuấn thực hiện nhằm mục đích xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lí chất lượng đào tạo của các trung tâm dạy nghề công lập, nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng được yêu cầu về...

   43 p caodangnghe 20/10/2018 1 0

 • Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự

  Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lãnh đạo, Chương 2 - Xây dựng tình huống, Chương 3 - Giải quyết tình huống. Qua nội dung bài tiểu luận, bạn đọc sẽ hiểu hơn về nghệ thuật lãnh đạo, các kỹ năng giải quyết tình huống trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

   26 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân...

  Báo cáo môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện Trường Đại học Thủy sản nhằm mục đích phân tích, đánh giá và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học mà cụ thể là Trường Đại học Thủy sản nhằm giúp nghiệp vụ thư viện được hiện đại hóa, giảm bớt công sức của cán bộ thông tin thư viện và thực hiện...

   50 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản...

  Đồ án Tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý công ty du lịch nhằm phân tích hệ thống quản lý thông tin của Công ty du lịch Hồng Bàng, phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống, từ đó thiết kế giao diện hệ thống và đánh giá đồ án.

   45 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Đề tài thảo luận: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh...

  Đề tài thảo luận: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim có nội dung giới thiệu về doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim, phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài của doanh nghiệp từ đó đánh giá, phân tích và đưa ra chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp bán lẻ Nguyên Kim.

   25 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Khóa luận Tốt nghiệp: Tìm hiểu phong cách nghệ thuật của...

  Khóa luận Tốt nghiệp: Tìm hiểu phong cách nghệ thuật của nhà văn Kim Lân nhằm mục tiêu qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả khoá luận sẽ có một phương pháp nghiên cứu và phát hiện được phong cách nghệ thuật cá nhân nhà văn qua nhóm tác phẩm trong sự đối sánh với nhóm tác phẩm tương ứng.

   34 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Tiểu luận: Công nghệ dạy học

  Tiểu luận: Công nghệ dạy học nhằm mục đích nghiên cứu lý luận chung công nghệ dạy học, công nghệ multimedia trong dạy học, sản phẩm thực hiện. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để...

  Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam nhằm phân tích rõ thị trường cạnh tranh để từ đó có những sự tiên đoán chính xác và chiến lược kinh doanh phù hợp cho sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam.

   7 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày Định nghĩa công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật