• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với đề tài "Lịch sử & hình ảnh lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”. Mục đích của bài tiều luận này nghiên cứu lịch sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với...

   22 p caodangnghe 09/05/2018 24 0

 • Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn...

  Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1945-1975 thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp Việt Nam chính quy Việt Nam chính quy trong kháng chiến chống Pháp & chống Mỹ (ở miền Bắc).

   18 p caodangnghe 09/05/2018 18 0

 • Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại các trung tâm dạy nghề Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm mục đích làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh.

   5 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc...

  Đề tài "Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa" với mục tiêu làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn và đề xuất mô hình và các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

   175 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương với mong muốn khi làm đề tài này được dùng vốn kiến thức được học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản lý chất lượng và có cái nhìn đúng hơn về nó, việc quản lý chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ...

   56 p caodangnghe 20/10/2018 21 0

 • Quality Assurance of the Assessment Process in Brunei Darussalam Vocational...

  This study set out to explore the perceptions of two groups of stakeholders, administrators and teachers, about the quality assurance system and in particular, the quality assurance of the assessment process in vocational and technical education(VTE) in Brunei Darussalam. The study examined the stakeholders’ understanding of the term quality and the significance of quality assurance measures.

   14 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Issues of Quality Assurance (QA) in LIS Higher Education in Pakistan

  The paper gives a brief account of the present scenario of post-graduate LIS programs, identifies the basic issues regarding quality library and information studies education (LISE) in Pakistan, and suggests the possible measures for QA in Pakistan. The multi-method approach was used to collect the data for this study based on survey, interviews, focus group, discussions with peers and observation and experience of the author.

   15 p caodangnghe 20/10/2018 19 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày lý luận chung về công nghệ dạy học như định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật