• Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa...

  Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật bao gồm những nhận thức mà học viên đã đạt được sau khóa học và tiến hành áp dụng vào thực tế với việc giải một bài toán thực tế theo phương pháp luận - sơ đồ khối ARIZ.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học có nội dung giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lí luận dạy học kỹ thuật, phân biệt nội hàm một số khái niệm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa 3 nhiệm vụ dạy học và các nội dung khác.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Quality Assurance of the Assessment Process in Brunei Darussalam Vocational...

  This study set out to explore the perceptions of two groups of stakeholders, administrators and teachers, about the quality assurance system and in particular, the quality assurance of the assessment process in vocational and technical education(VTE) in Brunei Darussalam. The study examined the stakeholders’ understanding of the term quality and the significance of quality assurance measures.

   14 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Trắc nghiệm và đo lường thành...

  Tiểu luận kết thúc môn học Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập gồm 4 chương: Giới thiệu nội dung chương trình môn học, giới thiệu mục tiêu môn học, dàn bài trắc nghiệm, soạn thảo trắc nghiệm.

   12 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Đề tài: Lịch sử Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang

  Đề tài: Lịch sử Trường Cao đẳng cộng đồng Tiền Giang trình bày bối cảnh kinh tế - xã hội Tiền Giang giai đoạn 1990 - 2000, sự thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang, trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang 5 năm hoạt động, hướng phát triển mới của trường và kết luận.

   15 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Triết học

  Tiểu luận Triết học sau đây đề cập đến bản chất của con người theo quan niệm triết học Mác - Lênin. Vận dụng phát huy vai trò hiện tại của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển của đất nước. Từ đó định hướng chiến lược con người ở nước ta hiện nay.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 6 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhằm mục đích hiểu rõ nguồn gốc, nguyên nhân và cơ chế hình thành để giúp cho bạn đọc có tầm nhìn đúng đắn và khái quát hơn về sự phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử của trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước.

   23 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Lịch sử giáo dục nghề nghiệp:...

  Tiểu luận kết thúc môn học Lịch sử giáo dục nghề nghiệp với đề tài "Giới thiệu về hệ thống các trường và trung tâm dạy nghề ở Việt Nam hiện nay" trình bày vai trò của trường và trung tâm dạy nghề trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hóa; mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2010; danh mục các trường trung học chuyên nghiệp; danh mục các trường dạy nghề.

   33 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết học tập Algo - Heuristic

  Tiểu luận: Thuyết học tập Algo - Heuristic trình bày về học thuyết Algo – Heuristic. Học thuyết mô tả về quá trình học tập bằng phương pháp tư duy và giải thích vấn đề. Tuy nhiên nhận thức của người học còn nhiều hạn chế kính mong thầy cùng bạn đọc đóng góp ý kiến để tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật