• Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan...

  Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan niệm, kinh nghiệm và ứng dụng trình bày một số khái niệm, lý luận thuyết học tập suốt đời, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, nguyên lý của giáo dục suốt đời.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Triết học Phật giáo

  Tiểu luận Triết học với đề tài Triết học Phật giáo có nội dung trình bày sơ lược về triết học Phật giáo, quá trình du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng của triết học Phật giáo trong văn hóa Việt Nam.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam gồm 4 chương. Nội dung bài tiểu luận trình bày sơ lược về nước Úc, hệ thống giáo dục ở Úc, hệ thống giáo dục ở Việt Nam, so sánh giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam, thực trạng và chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam

   26 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Ký hiệu học (Semiotics)

  Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Ký hiệu học (SEMIOTICS) do học viên Nguyền Huỳnh Hòa thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và thuyết SEMIOTICS, tìm hiểu và phân tích thuyết về một số lĩnh vực, vận dụng thực tiễn giảng dạy.

   22 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận: Tìm hiểu lý thuyết học tập (Information Processing...

  Tiểu luận: Tìm hiểu lý thuyết học tập (Information Processing Theory) của tác giả Geo Armitage Miller do học viên Phạm Thị Nhung thực hiện nhằm tìm hiểu nội dung và ứng dụng của lý thuyết xử lý thông in trong dạy học, ứng dụng lý thuyết thông tin nhằm cải tiến phương pháp dạy học, cải tiến, phát triển chương trình và tài liệu cho người học.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa...

  Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong các cơ sở dạy nghề.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát...

  Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát huy nhân tố con người hiện nay nhằm trình bày cách tiếp cận con người trong triết học. Chương 1 trình bày các quan niệm về bản chất con người trong triết học trước Mác. chương 2 trình bày quan niệm về bản chất con người của triết học Mác - Lênin.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm

  Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Học thuyết tư duy nhóm nhằm giới thiệu về Học thuyết tư duy nhóm của tác giả Irving L.Janis và các nội dung cơ bản, đặc điểm, mục đích cũng như các thông tin quan trọng về học thuyết này.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Tiểu luận môn Khoa học giao tiếp

  Nội dung bài tiểu luận môn Khoa học giao tiếp này trình bày khái quát về Lý thuyết thông tin và một số ứng dụng lý thuyết này vào lĩnh vực dạy và học.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật