• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết gia công

  Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết gia công có kết cấu gồm 4 chương, gồm có: Giới thiệu tác giả Charles M.Reigeluth, lý thuyết gia công, ứng dụng trong chuyên môn, kết luận.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Giáo dục đại học

  Tiểu luận Giáo dục đại học nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động, về tư duy kỹ thuật và nhận thức khoa học, về các quan điểm giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho xã hội.

   37 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết ngữ cảnh chức năng

  Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết ngữ cảnh chức năng nhằm tìm hiểu về Thuyết ngữ cảnh chức năng của tác giả - Tiến sĩ Thomas G. Sticht trong quá trình học tập và phương pháp giảng dạy học sinh.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục Việt Nam sau đây nhằm phân tích nền giáo dục của hai quốc gia dựa trên các cơ sở hệ thống giáo dục, chính sách giáo dục, chiến lược giáo dục,... nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục nước nhà.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập...

  Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập theo kiểu vòng lặp kép (Double loop learning) có nội dung trình bày về Tiểu sử về tác giả Chris Argyric, các tác phẩm của Chris argyris, lý thyết học tập theo kiểu vòng lặp kép, ứng dụng trong chuyên môn.

   48 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo...

  Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện nhằm tiến hành so sánh nền giáo dục hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tìm hiểu về một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới từ đó so sánh học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của giáo dục Nhật Bản.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ - Kinh tế Gia đình ở trường Trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp" nhằm tìm ra các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn CN – KTGĐ. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh đồng Tháp và có tính khả thi cao, nhằm khắc phục các nhược điểm hiện đã và...

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản

  Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản được người viết so sánh dựa trên các khía cạnh như hệ thống giáo dục, quản lý hệ thống văn bằng chứng chỉ, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục,... nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   24 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Tiểu luận: Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho...

  Tiểu luận này nhằm mục đích áp dụng môn học “phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” vào giải một bài toán sáng tạo trong thực thực tế. Đó chính là bài toán “Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho phòng học để giảm tổn thất điện năng“.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm phân tích thực trạng nền giáo dục Hoa Kỳ, sự phát triển của nó, những điểm mạnh của nền giáo dục Hoa Kỳ qua đó nhìn lại nền giáo dục Việt Nam và rút ra những bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   33 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật