• Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận môn học kinh tế học giáo dục

  Tiểu luận môn học kinh tế học giáo dục trình bày các đặc trưng của nền kinh tế tri thức, quan niệm về vốn nhân lực. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   18 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan...

  Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan niệm, kinh nghiệm và ứng dụng trình bày một số khái niệm, lý luận thuyết học tập suốt đời, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, nguyên lý của giáo dục suốt đời.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ - Kinh tế Gia đình ở trường Trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp" nhằm tìm ra các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn CN – KTGĐ. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh đồng Tháp và có tính khả thi cao, nhằm khắc phục các nhược điểm hiện đã và...

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Tiểu luận Kinh tế học giáo dục

  Tiểu luận Kinh tế học giáo dục trình bày một số kiến thức kinh tế xã hội học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế học giáo dục, kinh tế học giáo dục và một số nội dung khác.

   130 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Ký hiệu học (Semiotics)

  Tiểu luận Khoa học giao tiếp: Ký hiệu học (SEMIOTICS) do học viên Nguyền Huỳnh Hòa thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và thuyết SEMIOTICS, tìm hiểu và phân tích thuyết về một số lĩnh vực, vận dụng thực tiễn giảng dạy.

   22 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho...

  Tiểu luận này nhằm mục đích áp dụng môn học “phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” vào giải một bài toán sáng tạo trong thực thực tế. Đó chính là bài toán “Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho phòng học để giảm tổn thất điện năng“.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật

  Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ...

  Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ thuật nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật; đề xuất một biện pháp cải thiện phương pháp quản lý hỗ trợ dạy học thực hành các môn tin học.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa...

  Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật bao gồm những nhận thức mà học viên đã đạt được sau khóa học và tiến hành áp dụng vào thực tế với việc giải một bài toán thực tế theo phương pháp luận - sơ đồ khối ARIZ.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật