• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận Giáo dục đại học

  Tiểu luận Giáo dục đại học nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động, về tư duy kỹ thuật và nhận thức khoa học, về các quan điểm giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp cho xã hội.

   37 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận Xã hội học

  Tiểu luận Xã hội học nhằm làm rõ vai trò của xã hội học đối với sự phát triển xã hội, các nội dung cơ bản của xã hội học, tương tác xã hội với cá nhân, tương tác cá nhân với nhóm,... Tham khảo nội dung bài tiểu luận sau đây để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục có nội dung trình bày khái niệm xã hội học, cách nhìn từ góc độ xã hội học đối với các hiện tượng tệ nạn xã hội và phần kết luận.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục Việt Nam sau đây nhằm phân tích nền giáo dục của hai quốc gia dựa trên các cơ sở hệ thống giáo dục, chính sách giáo dục, chiến lược giáo dục,... nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục nước nhà.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận kết thúc môm học Xã hội học giáo dục có kết cấu gồm ba phần. Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về xã hội, xã hội học, cách nhìn của xã hội học đối với các hiện tượng xã hội. Phần 2 trình bày khái niệm xã hội hóa cá nhân, nội dung xã hội hóa cá nhân, vai trò của truyền thông đại chúng và phần kết luận.

   15 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo...

  Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện nhằm tiến hành so sánh nền giáo dục hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tìm hiểu về một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới từ đó so sánh học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của giáo dục Nhật Bản.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học có nội dung giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lí luận dạy học kỹ thuật, phân biệt nội hàm một số khái niệm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa 3 nhiệm vụ dạy học và các nội dung khác.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở...

  Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở Việt Nam dưới đây với mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật giáo dục đại học và hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, đề xuất các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học. Phân tích, đánh giá các ưu điểm và hạn chế của pháp luật về giáo dục đại học trong thời gian qua.

   40 p caodangnghe 12/01/2019 25 0

 • Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản

  Đề tài: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản được người viết so sánh dựa trên các khía cạnh như hệ thống giáo dục, quản lý hệ thống văn bằng chứng chỉ, chính sách và chiến lược phát triển giáo dục,... nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cho nền giáo dục nước nhà.

   24 p caodangnghe 11/11/2018 9 0

 • Đề tài: Lịch sử Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang

  Đề tài: Lịch sử Trường Cao đẳng cộng đồng Tiền Giang trình bày bối cảnh kinh tế - xã hội Tiền Giang giai đoạn 1990 - 2000, sự thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang, trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang 5 năm hoạt động, hướng phát triển mới của trường và kết luận.

   15 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật