• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận môn học Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận môn học Lý luận dạy học đại học với chủ đề tóm tắt nội dung các chuyên đề Lý luận dạy học kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành động (action planning) của bản thân,nhằm chỉ rõ tính ứng dụng của môn học vào công tác chuyên môn.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận: Khái niệm và sự phát triển hệ thống giáo dục...

  Trong bài tiểu luận kết thúc môn học này, người thực hiện sẽ giới thiệu khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân và lịch sử phát triển của nó. Qua đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nền giáo dục nước nhà trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 26 0

 • Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật

  Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật nhằm giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lý luận dạy học kỹ thuật, phân biệt các nội hàm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa ba nhiệm vụ của dạy học đại học và các nội dung khác.

   34 p caodangnghe 11/11/2018 14 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Mỹ và giáo dục Việt Nam sau đây nhằm phân tích nền giáo dục của hai quốc gia dựa trên các cơ sở hệ thống giáo dục, chính sách giáo dục, chiến lược giáo dục,... nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục nước nhà.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 5 0

 • Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật

  Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày lý luận chung về công nghệ dạy học như định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận kết thúc môn Lý luận dạy học đại học có nội dung giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lí luận dạy học kỹ thuật, phân biệt nội hàm một số khái niệm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa 3 nhiệm vụ dạy học và các nội dung khác.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Công nghệ dạy học

  Tiểu luận Công nghệ dạy học sau đây trình bày định nghĩa công nghệ dạy học, đối tượng của công nghệ dạy học, phương pháp nghiên cứu của công nghệ dạy học, các lĩnh vực, lý thuyết và mô hình của công nghệ dạy học, sản phẩm công nghệ dạy học và các nội dung khác.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo...

  Tiểu luận kết thúc môn học Giáo dục so sánh: So sánh giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản do học viên Bùi Thị Khánh Vân thực hiện nhằm tiến hành so sánh nền giáo dục hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tìm hiểu về một đất nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới từ đó so sánh học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của giáo dục Nhật Bản.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật