• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết ngữ cảnh chức năng

  Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết ngữ cảnh chức năng nhằm tìm hiểu về Thuyết ngữ cảnh chức năng của tác giả - Tiến sĩ Thomas G. Sticht trong quá trình học tập và phương pháp giảng dạy học sinh.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: So sánh giữa giáo dục Singapore và giáo dục Việt Nam nhằm phân tích về hệ thống giáo dục Singapore, qua đó thấy được cái mới cái hay của nền giáo dục nước này, từ đó rút ra những bài học cho nền giáo dục Việt Nam.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 8 0

 • Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo...

  Tiểu luận Giáo dục so sánh: Giáo dục Úc - So sánh giữa giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam gồm 4 chương. Nội dung bài tiểu luận trình bày sơ lược về nước Úc, hệ thống giáo dục ở Úc, hệ thống giáo dục ở Việt Nam, so sánh giáo dục Úc và giáo dục Việt Nam, thực trạng và chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam

   26 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Triết học: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa...

  Tiểu luận Triết học: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong công tác giảng dạy nghiên cứu mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong công tác giảng dạy, từ đó soi sáng vào thực tế công tác giảng dạy của bản thân.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập...

  Tiểu luận kết thúc môn học Lí thuyết học tập: Học tập theo kiểu vòng lặp kép (Double loop learning) có nội dung trình bày về Tiểu sử về tác giả Chris Argyric, các tác phẩm của Chris argyris, lý thyết học tập theo kiểu vòng lặp kép, ứng dụng trong chuyên môn.

   48 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

 • Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan...

  Tiểu luận cao học Giáo dục học: Học tập suốt đời - Quan niệm, kinh nghiệm và ứng dụng trình bày một số khái niệm, lý luận thuyết học tập suốt đời, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, nguyên lý của giáo dục suốt đời.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Triết học Phật giáo

  Tiểu luận Triết học với đề tài Triết học Phật giáo có nội dung trình bày sơ lược về triết học Phật giáo, quá trình du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng của triết học Phật giáo trong văn hóa Việt Nam.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ - Kinh tế Gia đình ở trường Trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp" nhằm tìm ra các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn CN – KTGĐ. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh đồng Tháp và có tính khả thi cao, nhằm khắc phục các nhược điểm hiện đã và...

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Tiểu luận: Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho...

  Tiểu luận này nhằm mục đích áp dụng môn học “phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” vào giải một bài toán sáng tạo trong thực thực tế. Đó chính là bài toán “Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho phòng học để giảm tổn thất điện năng“.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật