• Quyết định số 2686/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

  Quyết định số 2686/2019/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Mẫu số 47: Giấy chuyển đơn tố cáo

  Tham khảo Mẫu số 47: Giấy chuyển đơn tố cáo sau đây để biết cách viết một Giấy chuyển đơn tố cáo đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu

  BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu sau đây sẽ giúp bạn đọc biết làm một Đơn xin cấp giấy phép thầu đúng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

  Tham khảo BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Mẫu Bảng kê thanh toán

  Cùng tham khảo Mẫu Bảng kê thanh toán - Bảng kê thanh toán kinh phí thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề sau đây để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

  Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

   17 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Mẫu số 48: Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo

  Tham khảo Mẫu số 48: Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo sau đây để biết cách viết một Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật