• BM 08.01: Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân

  Tham khảo BM 08.01: Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2004/TT – BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004) phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 08.01: Quyết định khen thưởng

  Tham khảo BM 08.01: Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phục vụ cho việc học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 02.01: Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư

  Tham khảo BM 02.01: Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống...

  Tham khảo Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề so với thực tế sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 24 0

 • BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu

  Cùng tham khảo BM 01.01: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu sau đây để biết viết Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 33 0

 • BM 09.01 - Phiếu trợ cấp thương tật

  Tham khảo BM 09.01 - Phiếu trợ cấp thương tật sau đây để biết làm một Phiếu trợ cấp thương tật đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • BM 02.02: Phiếu mượn hồ sơ

  Tham khảo BM 02.02: Phiếu mượn hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 12 0

 • Mẫu bản sao Bằng nghề

  Mẫu bản sao Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu trên để biết làm các bản sao Bằng nghề đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh

  Tham khảo Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh sau đây để biết cách viết Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 3 0

 • BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu

  BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu sau đây sẽ giúp bạn đọc biết làm một Đơn xin cấp giấy phép thầu đúng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • BM 09.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 09.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để biết cách làm một Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc đúng và khoa học.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Mẫu Bảng kê thanh toán

  Cùng tham khảo Mẫu Bảng kê thanh toán - Bảng kê thanh toán kinh phí thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề sau đây để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật