• Mẫu Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để...

  Tham khảo Mẫu Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để kiểm tra minh chứng, dự giờ, phỏng vấn, khảo sát thực tế sau đây để biết cách làm một Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để kiểm tra minh chứng, dự giờ, phỏng vấn, khảo sát thực tế đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • BM 01-VP-02: Sổ đăng ký công văn đi

  Tham khảo BM 01-VP-02: Sổ đăng ký công văn đi sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • BM 05.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 05.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để biết cách làm một Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc đúng và hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 16 0

 • Mẫu Biên bản họp Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân,...

  Tham khảo Mẫu Biên bản họp Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người đưa nghề mới về địa phương sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường trung cấp nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • BM 01-VP-03: Sổ đăng ký quyết định đi

  Tham khảo BM 01-VP-03: Sổ đăng ký quyết định đi sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • BM 02.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 02.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình Đăng ký kinh doanh đối với công ty Cổ phần

  Quy trình Đăng ký kinh doanh đối với công ty Cổ phần bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 6 0

 • Quy trình Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành...

  Quy trình Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề thú y bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu của Quy trình Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề thú y.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình Tên quy trình chi tiết (Ví dụ: Thẩm tra, cấp giấy...

  Quy trình Tên quy trình chi tiết (Ví dụ: Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án) nhằm mục đích trả lời câu hỏi Quy trình này được thiết lập nhằm giải quyết vấn đề gì?

   8 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Thông tư số 91/2017/TT-BTC

  Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

   32 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh

  Tham khảo Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh sau đây để biết cách viết Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật