• BM 01.01: Giấy chứng nhận bị thương

  Tham khảo BM 01.01: Giấy chứng nhận bị thương sau đây để biết viết một Giấy chứng nhận bị thương đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 14 0

 • Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

  Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 02.02: Phiếu mượn hồ sơ

  Tham khảo BM 02.02: Phiếu mượn hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 12 0

 • BM 05.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 05.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để biết cách làm một Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc đúng và hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 16 0

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công...

  Tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 08/10/2018 27 0

 • Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu

  Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu sẽ giúp bạn biết cách làm một Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu đúng.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến

  Tham khảo Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình xét thi đua khen thưởng

  Tham khảo Quy trình xét thi đua khen thưởng sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • BM 01.01: Mẫu bản công bố hợp quy

  BM 01.01: Mẫu bản công bố hợp quy sau đây sẽ giúp bạn đọc biết làm một Mẫu bản công bố hợp quy đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   39 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 05.01: Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

  Tham khảo BM 05.01: Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc sau đây để biết cách làm một Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc đúng và hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Mẫu Bảng câu hỏi về công việc

  Tham khảo Mẫu Bảng câu hỏi về công việc sau đây để biết cách làm một bảng câu hỏi về công việc đúng, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật