• Quy trình Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như...

  Cùng tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật sau đây để bổ sung các thông tin hữu ích cho bản thân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 13 0

 • Phụ lục 3: Mẫu báo cáo tự kiểm định

  Mẫu báo cáo tự kiểm định sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tự kiểm định, giúp bạn đọc biết cách làm một báo cáo tự kiểm định đúng và hiệu quả.

   8 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Quy trình Đăng ký kinh doanh đối với công ty Cổ phần

  Quy trình Đăng ký kinh doanh đối với công ty Cổ phần bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 6 0

 • Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

  Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh,...

  Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh, bệnh binh sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 14 0

 • BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  Tham khảo BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 03.04: Các điểm lưu ý

  Tham khảo BM 03.04: Các điểm lưu ý sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • BM 07.01: Biên bản họp Hội đồng tư vấn

  Tham khảo BM 07.01: Biên bản họp Hội đồng tư vấn sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 03.05: Báo cáo đánh giá

  Tham khảo BM 03.05: Báo cáo đánh giá sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Quy trình Đào tạo tại chức

  Quy trình Đào tạo tại chức quy định trách nhiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và quản lý việc giảng dạy của Khoa Đào tạo tại chức & Bồi dưỡng cán bộ, phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học và các Khoa, các Bộ môn thuộc Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

   5 p caodangnghe 20/10/2018 27 0

 • Quy trình Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối...

  Quy trình Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với trường hợp thành lập chi nhánh bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển...

  Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật