• Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

  Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ

  Tham khảo BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để biết cách viết Giấy biên nhận hồ sơ đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • Tham khảo BM 07.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục...

  Tham khảo BM 07.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 03.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Tham khảo BM 03.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 6 0

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

   28 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy trình Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  Quy trình Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức/cá nhân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh,...

  Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh, bệnh binh sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 14 0

 • BM 01-TCCB-01: Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào...

  Tham khảo BM 01-TCCB-01: Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng để biết cách viết Phiếu đề xuất thành phần tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • BM 07.01 - Tờ trình về việc đăng ký xét tặng kỷ niệm...

  Tham khảo BM 07.01 - Tờ trình về việc đăng ký xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” sau đây để biết làm một tờ trình xét tặng đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 03.01: Tờ trình

  Tham khảo BM 03.01: Tờ trình sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

 • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển...

  Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật