• Quy trình Thủ tục cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển...

  Quy trình Thủ tục cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu của quy trình trên.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 6 0

 • Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh

  Tham khảo Mẫu Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh sau đây để biết cách viết Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 3 0

 • BM 03.01: Tờ trình

  Tham khảo BM 03.01: Tờ trình sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

 • BM 06.01: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng

  Tham khảo BM 06.01: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Mẫu Bằng nghề

  Mẫu Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu Bằng nghề sau đây để biết làm các Bằng nghề trên đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh,...

  Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh, bệnh binh sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 14 0

 • Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển...

  Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình Cấp Giấy phép sản xuất rượu

  Quy trình Cấp Giấy phép sản xuất rượu bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu của Quy trình Cấp Giấy phép sản xuất rượu.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 16 0

 • BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu

  BM 01.01: Đơn xin cấp giấy phép thầu sau đây sẽ giúp bạn đọc biết làm một Đơn xin cấp giấy phép thầu đúng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 03.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

  Tham khảo BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 06.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 06.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật