• BM 05.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây lâm nghiệp

  Tham khảo BM 05.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc Lô giống cây trồng lâm nghiệp sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường cao đẳng nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • BM 02-VP-03: Bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng

  Cùng tham khảo BM 02-VP-03: Bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng để biết cách làm một Bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 2 0

 • Quy trình Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và...

  Quy trình Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an...

  Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Mẫu Bảng kê thanh toán

  Cùng tham khảo Mẫu Bảng kê thanh toán - Bảng kê thanh toán kinh phí thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề sau đây để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Quy trình Cấp giấy chứng nhận dạy thêm ngoài nhà trường

  Tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận dạy thêm ngoài nhà trường sau đây để hiểu hơn về quy trình thực hiện cũng như các công việc trong việc Cấp giấy chứng nhận dạy thêm ngoài nhà trường.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán...

  Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Mẫu Bằng nghề

  Mẫu Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu Bằng nghề sau đây để biết làm các Bằng nghề trên đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • BM 02-VP-04: Biên bản về việc họp Hội đồng xét sáng kiến...

  Tham khảo BM 02-VP-04: Biên bản về việc họp Hội đồng xét sáng kiến năm... sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 7 0

 • BM 02-VP-05: Biên bản về việc họp Hội đồng thi đua khen...

  Tham khảo BM 02-VP-05: Biên bản về việc họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét thi đua khen thưởng năm … sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • BM 05.01 - Giấy chứng nhận đầu tư

  Tham khảo BM 05.01 - Giấy chứng nhận đầu tư sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật