• BM 01.01: Mẫu bản công bố hợp quy

  BM 01.01: Mẫu bản công bố hợp quy sau đây sẽ giúp bạn đọc biết làm một Mẫu bản công bố hợp quy đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

  Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 03.04: Các điểm lưu ý

  Tham khảo BM 03.04: Các điểm lưu ý sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • BM 06.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 06.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Quy trình Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây...

  Quy trình Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tuy nhiên không phải lập dự án đầu tư xây dựng.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • BM 03.05: Báo cáo đánh giá

  Tham khảo BM 03.05: Báo cáo đánh giá sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  Tham khảo BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Quy trình Thẩm định dự án

  Quy trình Thẩm định dự án quy định trình tự và cách thức thẩm định dự án công nghệ thông tin.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • BM 01.01: Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Bảng tóm tắt thành tích và quá trình công tác xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” sau đây để bổ sung các thông tin hữu ích cho bản thân.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   39 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 04.01: Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương...

  Tham khảo BM 04.01: Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật