• Quy trình Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở

  Quy trình Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • BM 04.01: Mẫu Quyết định cấp giấy chứng nhận

  Tham khảo BM 04.01: Mẫu Quyết định cấp giấy chứng nhận sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 08.01: Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân

  Tham khảo BM 08.01: Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2004/TT – BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004) phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

  Nghị quyết số 56/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 02.01: Bản cam kết

  Tham khảo BM 02.01: Bản cam kết sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 13 0

 • Mẫu số 48: Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo

  Tham khảo Mẫu số 48: Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo sau đây để biết cách viết một Mẫu thông báo về việc chuyển đơn tố cáo đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • BM 04.01: Mẫu Quyết định phê duyệt

  Tham khảo BM 04.01: Mẫu Quyết định phê duyệt sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • BM 08.01: Quyết định khen thưởng

  Tham khảo BM 08.01: Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phục vụ cho việc học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   39 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • BM 02.01: Danh mục hồ sơ

  Tham khảo BM 02.01: Danh mục hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học...

  Tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây để hiểu hơn về quy trình thực hiện cũng như biết cách thực hiện công việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Quy trình Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như...

  Cùng tham khảo Quy trình Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật sau đây để bổ sung các thông tin hữu ích cho bản thân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật