• Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

  Quy trình Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • BM 05.01: Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

  Cùng tham khảo BM 05.01: Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc sau đây để phục vụ cho việc học tập hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 16 0

 • BM 02.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

  Tham khảo BM 02.01: Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • BM 02.03: Biên bản hủy hồ sơ

  Tham khảo BM 02.03: Biên bản hủy hồ sơ sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 2 0

 • Quy trình Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở

  Quy trình Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu

  Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu sẽ giúp bạn biết cách làm một Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu đúng.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống...

  Tham khảo Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề so với thực tế sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 24 0

 • Mẫu bản sao Bằng nghề

  Mẫu bản sao Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu trên để biết làm các bản sao Bằng nghề đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Mẫu Quyết định về việc Phê duyệt cho vay vốn phát triển...

  Cùng tham khảo Mẫu Quyết định về việc Phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn xã...sau đây để biết cách làm một mẫu quyết định phê duyệt đúng.

   3 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • BM 02-VP-01: Bản đăng ký danh hiệu thi đua

  Tham khảo BM 02-VP-01: Bản đăng ký danh hiệu thi đua sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả

   1 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

 • Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ...

  Mời bạn cùng tham khảo Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2010 (Đề nghị danh hiệu: Nghệ nhân) sau đây để có những thông tin hữu ích cho bản thân.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 22 0

 • BM 02-VP-02: Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm

  Tham khảo BM 02-VP-02: Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm để biết làm danh sách đăng ký danh hiệu thi đua đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật