• Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động...

  Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động dạy nghề trình bày nội dung tổ chức và hoạt động của thanh tra trong lĩnh vực dạy nghề như tại sao cần thanh tra dạy nghề? Ai thanh tra? Thanh tra ai? Thanh tra nội dung gì?... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 11 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...

  Tham khảo Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 73/2006/NĐ-CP sau đây về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 12 0

 • Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai...

  Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai phạm thường gặp có nội dung trình bày các công việc của một Thanh tra quản lý đào tạo nghề và các sai phạm thường gặp trong công tác thanh tra. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   13 p caodangnghe 11/09/2018 10 0

 • Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên

  Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên có nội dung trình bày tiêu chuẩn, chuẩn trình độ đối với giáo viên dạy nghề, chức năng của giáo viên dạy nghề, nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng Thanh tra việc thực hiện dự án nâng cao năng lực...

  Bài giảng Thanh tra việc thực hiện dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề trình bày một số nội dung cơ bản của dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề"; một số quy định cơ bản về quản lý, điều hành Dự án; thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự án cùng các nội dung khác.

   11 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin nhằm trang bị các kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin như khái niệm hệ thống, các thành phần của hệ thống, ý nghĩa, vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức.

   59 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - ĐHSP...

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp người học sau khi học xong bài này có khả năng: Phân biệt các loại kịch bản khi thiết kế tài liệu Multimedia, thiết kế kịch bản theo mô hình MNS, thiết kế giao diện và kịch bản hình ảnh theo đúng nguyên tắc trình chiếu và phù hợp kịch bản sư phạm, phác thảo kịch bản kỹ thuật.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Hệ thống kiểm nhận trong giáo dục đại học Hoa...

  Bài giảng Hệ thống kiểm nhận trong giáo dục đại học Hoa kỳ do Đỗ Huy Nghĩa biên soạn trình bày khái niệm kiểm nhận, mục đích kiểm nhận, cơ quan công nhận kiểm nhận, tiêu chuẩn công nhận của USDE, tiêu chuẩn kiểm nhận của CHEA và các nội dung khác.

   32 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại...

  Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam trình bày nội dung kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam, quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng dạy nghề, quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, nội hàm của một số thuật ngữ thường dùng và một số tiêu chuẩn, chỉ số khó đánh giá khi kiểm định chất lượng trường CĐN, trường TCN.

   36 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Trung cấp nghề nhằm mục tiêu xác định được quy trình và phương pháp thực hiện tự kiểm định chất lượng tại trường Trung cấp nghề; lập kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong Trường Trung cấp nghề và kế hoạch tự kiểm định chất lượng của Trường Trung cấp nghề.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý

  Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý có nội dung giới thiệu về tiêu chí Giáo viên và cán bộ quản lý trong kiểm định chất lượng giáo dục. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về tiêu chí trên.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất...

  Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề do ThS. Đỗ Thanh Vân biên soạn nhằm mục tiêu trình bày được khái niệm và các phương pháp xác định thông tin, minh chứng cho từng nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số trong hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn của trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề...

   59 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật