• Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm...

  Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm định do Nguyễn Văn Trung biên soạn nhằm mục tiêu xác định được yêu cầu và quy trình khi tiến hành viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí; áp dụng được các yêu cầu và quy trình vào viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí.

   35 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề do Nguyễn Ánh Vân Hà trình bày nhằm giúp học viên sau khi học xong bài này hiểu rõ mục đích của hoạt động tự KĐ của trường; hiểu và áp dụng được quy trình và phương pháp thực hiện các bước tự kiểm định chất lượng tại trường CĐN; lập được kế hoạch thực hiện tự KĐCL đúng qui định.

   16 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề: Tiêu chí 8 trình bày các nội dung của tiêu chí quản lý trong việc xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   22 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo...

  Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (Phần 2 – Trường Trung cấp nghề) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài này đạt được hiểu, biết được các yêu cầu và qui trình về viết báo cáo tự KĐCLDN cho một trường TCN; viết được một báo cáo tự KĐCLDN; cẩn thận, chính xác, đầy đủ trong viết báo cáo.

   41 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo...

  Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo trình bày các vấn đề chính như: Tại sao phải quan tâm đến chất lượng và quản lý chất lượng, chất lượng là gì, quan niệm như thế nào về chất lượng, chất lượng đo bằng gì, làm chất lượng có tốn kém không, ai chịu trách nhiệm về chất lượng, nội hàm của chất lượng GDĐT và bài tập-thảo luận.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và...

  Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và Kiểm định chất lượng do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn trình bày các vấn đề chính như: Quản lý chất lượng là gì, các nguyên tắc của quản lý chất lượng, chu trình quản lý CL, Hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng là gì, sự phát triển các mô hình QLCL, các bước thiết lập hệ thống ĐBCLGDĐT, các ĐK đảm bảo sự HĐ...

   18 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn có nội dung trình bày về tự đánh giá, mục đích, ý nghĩa và các điều kiện; tổ chức nhân sự trong tự đánh giá; quy trình tự đánh giá; kỹ thuật thu thập, phân tích minh chứng; báo cáo tự đánh giá.

   29 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Chương trình, giáo trình - Trần Văn Hùng

  Bài giảng Chương trình, giáo trình do Trần Văn Hùng biên soạn nhằm giúp học viên sau khi học xong có thể trình bày được một số khái niện cơ bản về CT,GT; trình bày được nội dung chính, yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ số; chỉ ra được các văn tham chiếu và văn bản thực hiện; lập được các phiếu khảo sát theo yêu cầu của T/c,cs và các nội dung khác.

   51 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá - PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

  Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá do PGS.TS. Nguyễn Công Khanh biên soạn trình bày quy trình tự đánh giá trong kiểm định chất lượng, các vấn đề chính của quá trình tự đánh giá, bộ tiêu chí ILO 500, phương pháp đánh giá, kế hoạch triển khai công việc và các nội dung khác.

   18 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm...

  Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm định chất lượng dạy nghề trường Cao đẳng nghề: Một số chỉ số của tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về các chỉ số của tiêu chí 5 - tiêu chí về chương trình và giáo trình.

   17 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề: Tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm mục tiêu giúp người học có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự...

  Bài giảng Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề trình bày nội dung về xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề; thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề; kết luận.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật