• Bài giảng chương 2: Chiến lược đào tạo

  Mục tiêu của Bài giảng chương 2: Chiến lược đào tạo trình bày về thảo luận về những ảnh hưởng của chiến lược kinh doanh đến các loại hình và số lượng đào tạo trong một công ty, giải thích vai trò của đào tạo thay đổi như thế nào, mô tả sự thay đổi vai trò công việc có ảnh hưởng như thế nào đến đào tạo, thảo luận về những ảnh hưởng của...

   17 p caodangnghe 10/09/2018 9 0

 • Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu...

  Trắc nghiệm khách quan là loại câu trắc nghiệm thông dụng nhất, nhưng cũng dễ phạm sai lầm nhất. Loại câu này được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau, rất được thông dụng trong TNKQ vì nó có thể được dùng để đo lường mức độ đạt được nhiều loại mục tiêu giáo dục quan trọng. Mời các bạn tham khảo Bài giảng chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm...

   2 p caodangnghe 10/09/2018 8 0

 • Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính...

  Bài giảng chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm trình bày về tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường, tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường.

   2 p caodangnghe 10/09/2018 9 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển

  Bài giảng Chiến lược phát triển trình bày về quy trình quản lý nhân sự, hệ thống thông tin về nguồn nhân lực, các chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn tham khảo.

   20 p caodangnghe 11/09/2018 22 0

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 15/09/2018 10 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 5 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 5: Hình thức câu hỏi trắc nghiệm thông dụng trình bày nội dung về loại câu trắc nghiệm đúng – sai, loại câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, loại đối chiếu cặp đôi, loại câu điền khuyết,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p caodangnghe 17/09/2018 15 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 6 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  Chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn thuộc Bài giảng Đo lường và đánh giá trình bày một số gợi ý về cách soạn thảo những câu trắc nghiệm với nhiều lựa chọn, những hình thức tiêt lộ khi viết các câu trắc nghiệm.

   2 p caodangnghe 17/09/2018 8 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 9 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  - Tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường. Tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc...

   2 p caodangnghe 17/09/2018 7 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2

  Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2 trình bày về sự khác biệt giữa luận đề và trắc nghiệm, những điều lợi và bất lợi của trắc nghiệm, khi nào nên sử dụng trắc nghiệm hay luận đề.

   6 p caodangnghe 17/09/2018 23 0

 • Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing dưới đây trình bày khái quát về nghiên cứu Marketing, các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu Marketing, các thang điểm đo lường trong nghiên cứu Marketing,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   244 p caodangnghe 19/09/2018 31 0

 • Bài giảng Lý thuyết Communication Science - ThS. Châu Kim Lang

  Khoa học nghiên cứu giao tiếp giữa con người với con người. Giải thích hiện tượng giao tiếp diễn ra như thế nào. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Lý thuyết Communication Science trình bày về quá trình giao tiếp và triển khai các loại giao tiếp.

   17 p caodangnghe 22/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 1, đĩa 2 và đĩa 3 được dịch từ bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về chỉ số EQ - chỉ số cảm xúc của nhà lãnh đạo, giúp học viên hiểu rõ chỉ số cảm xúc này ở nhà quản lý.

   21 p caodangnghe 10/10/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật