• Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 6 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  Chương 6: Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn thuộc Bài giảng Đo lường và đánh giá trình bày một số gợi ý về cách soạn thảo những câu trắc nghiệm với nhiều lựa chọn, những hình thức tiêt lộ khi viết các câu trắc nghiệm.

   2 p caodangnghe 17/09/2018 8 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý

  Bài giảng Tâm lý học quản lý có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý học, khái niệm về tâm lý người, các hình thức phản ánh tâm lý; các nội dung cơ bản của tâm lý học quản lý; cá nhân chủ thể và khách thể quản lý;... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 3 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục nhằm mục tiêu giúp học viên có hiểu biết khái quát về quản lý và quản lý trong trường học, đổi mới tư duy quản lý các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường học trong xã hội có nhiều thay đổi.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 1, đĩa 2 của dịch từ bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về chỉ số EQ - chỉ số cảm xúc của nhà lãnh đạo, giúp học viên hiểu rõ chỉ số cảm xúc này ở nhà quản lý.

   17 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Tiếp nối nội dung đĩa 5, đĩa 6 Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công) của TS. Dư Thế Duy tiếp tục bàn về sự thành thật ở các quốc gia khác nhau trong đó nói về sự thành thật trong sự phục vụ khách hàng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tham khảo bài giảng lý thú của thầy để biết thêm được nhiều thông tin thú vị và hữu ích trên.

   14 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

  Sau khi học xong Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm học viên có thể xây dựng và sử dụng thành thạo câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

   6 p caodangnghe 29/10/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 1 được dịch ra từ bài giảng của TS. Dư Thế Duy. Nội dung phần 1 sau đây với chủ đề chỉ số cảm xúc của nhà quản lý giúp học viên hiểu rõ cũng như vận dụng đúng chỉ số này.

   21 p caodangnghe 10/10/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt...

  Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt động nhóm học viên có khả năng tổ chức và quản lý hoạt động nhóm trong dạy học một nội dung lý thuyết hoặc một bài thực hành trong thời gian 15 phút, đạt tiêu chuẩn: chia nhóm hợp lý, chủ đề thỏa luận nhóm rõ ràng, các thành viên của nhóm đều tích cực tham gia hoạt động chung.

   3 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý...

  Về EQ ở phần trước chúng ta đã nói về hai module lớn. Giờ chúng ta nhìn lại, module lớn thứ nhất đặc biệt nhấn mạnh EQ và IQ có gì khác nhau, nhất là mối quan hệ với EQ. Module lớn thứ hai là vấn đề nước ta sau khi cải cách mở cửa, tại sao lại chú trọng đến EQ như vậy. Đề tài tiếp theo của chúng ta là một sự chuyển tiếp, chuyển tiếp từ chỗ này sang đến module thứ ba, cũng tức...

   22 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

  Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng

  Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng giúp học viên sau khi học xong có khả năng thiết kế mở đầu một bài giảng theo đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long gồm 9 bài trình bày các kiến thức về thiết lập tùy chọn và một số công cụ đặt biệt, thiết kế trang in và in ấn, xử lý cơ sở dữ liệu trân Excell, chèn các đối tượng vào bảng tính,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   62 p caodangnghe 05/11/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật