• Bài giảng - Bài 3: Đánh giá người học

  Mục tiêu của bài giảng Đánh giá người học giúp người học xây dựng các tiêu chí, chỉ số và thu thập bằng chứng tốt nhất để đánh giá người học theo yêu cầu chương trình đào tạo. Soạn được bộ đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá một nội dung chuyên môn. Đánh giá năng lực người học theo các tiêu chuẩn năng lực thực hiện.

   27 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

  Sau khi học xong Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm học viên có thể xây dựng và sử dụng thành thạo câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

   6 p caodangnghe 29/10/2018 3 0

 • Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt...

  Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt động nhóm học viên có khả năng tổ chức và quản lý hoạt động nhóm trong dạy học một nội dung lý thuyết hoặc một bài thực hành trong thời gian 15 phút, đạt tiêu chuẩn: chia nhóm hợp lý, chủ đề thỏa luận nhóm rõ ràng, các thành viên của nhóm đều tích cực tham gia hoạt động chung.

   3 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng

  Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng giúp học viên sau khi học xong có khả năng thiết kế mở đầu một bài giảng theo đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long gồm 9 bài trình bày các kiến thức về thiết lập tùy chọn và một số công cụ đặt biệt, thiết kế trang in và in ấn, xử lý cơ sở dữ liệu trân Excell, chèn các đối tượng vào bảng tính,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   62 p caodangnghe 05/11/2018 10 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long gồm 6 bài trình bày về các thao tác cơ bản, cách trình bày bảng tính, các hàm thông dụng Excell, xử lý dữ liệu trên Excell. Mời các bạn tham khảo.

   33 p caodangnghe 05/11/2018 8 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 9 - GVHD: PGS. TS Đoàn...

  - Tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường. Tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc...

   2 p caodangnghe 17/09/2018 7 0

 • Bài giảng powerpoint 2007 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng powerpoint 2007 dưới đây giúp người tham khảo biết cách thiết kế trang trình diễn, thiết kế một bài trình diễn, các liên kết giữa các slide, trình diễn slide,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 05/11/2018 42 0

 • Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2

  Bài giảng Đo lường và đánh giá - Chương 1, 2 trình bày về sự khác biệt giữa luận đề và trắc nghiệm, những điều lợi và bất lợi của trắc nghiệm, khi nào nên sử dụng trắc nghiệm hay luận đề.

   6 p caodangnghe 17/09/2018 23 0

 • Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Nghiên cứu và quản trị Marketing dưới đây trình bày khái quát về nghiên cứu Marketing, các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu Marketing, các thang điểm đo lường trong nghiên cứu Marketing,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   244 p caodangnghe 19/09/2018 31 0

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học của tác giả Nguyễn Đức Thanh trình bày những vấn đề chung về giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   74 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết Communication Science - ThS. Châu Kim Lang

  Khoa học nghiên cứu giao tiếp giữa con người với con người. Giải thích hiện tượng giao tiếp diễn ra như thế nào. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Lý thuyết Communication Science trình bày về quá trình giao tiếp và triển khai các loại giao tiếp.

   17 p caodangnghe 22/09/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật