• Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức...

  Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương giúp người học tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới; nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường; phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc.

   59 p caodangnghe 09/01/2019 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT - Tập huấn hè 2009

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT trình bày về việc làm quen với SWOT, cách dùng kỹ thuật SWOT, hữu ích của kiểm tra SWOT. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p caodangnghe 18/09/2018 8 0

 • Chapter 1: An Approach to Quality Assurance Training

  Chapter 1: An Approach to Quality Assurance Training. Training transfers knowledge and skills needed to carry out a specific task or activity. Education provides a broad array of knowledge (and skill) to prepare for a future role.

   33 p caodangnghe 20/10/2018 18 0

 • Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược với mục tiêu giúp người học biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng các mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p caodangnghe 18/09/2018 29 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi dưới đây trình bày nội dung về hiểu biết sự thay đổi, thiết lập mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 09/01/2019 22 0

 • Open Access: Scientific Quality Assurance by Interactive Peer Review & Public...

  Outline: Motivation, Interactive Peer Review & Public Discussion, Interactive Journal “Atmospheric Chemistry and Physics”, Alternatives & Future Developments, Vision & Suggestions.

   17 p caodangnghe 20/10/2018 19 0

 • Bài giảng Kỹ năng đánh giá công việc

  Bài giảng Kỹ năng đánh giá công việc trình bày khái quát chung vế đánh giá công việc, mục tiêu kết quả đánh giá công việc, lợi ích đánh giá thành tích công việc, những khó khăn trong quá trình đánh giá, các phương pháp đánh giá. Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 23/09/2018 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - MBA. Vũ Thái Hà

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc, giúp học viên nắm bắt và ứng dụng các tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả, xây dựng các kỹ năng mới, cũng cố các kỹ năng sẵn có.

   69 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc nhằm mục đích giúp bạn đọc biết tổ chức công việc được giao, tổ chức mạng lưới công việc, sắp xếp hồ sơ, sắp xếp vị trí làm việc, xác định thứ tự ưu tiên công việc, sắp xếp kế hoạch công việc ngắn hạn.

   44 p caodangnghe 08/10/2018 9 0

 • Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực - GV: ThS. NCS....

  Nội dung Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực, mối liên hệ của nhân sự, chức năng phòng quản trị nguồn nhân lực, tiến trình hoạch định nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 21 0

 • Open-source Quality Assurance and Performance Analysis Tools

  Agenda: Motivation, Definitions and Components, Challenges, Software Quality Assurance at GAMS, Software Quality Assurance at GAMS, Testing new Solver Links, Performance Analysis, Summary.

   36 p caodangnghe 20/10/2018 29 0

 • Quality Control Vs Quality Assurance

  Bài giảng Quality Control Vs Quality Assurance sau đây có nội dung trình bày các khái niệm về đảm bảo chất lượng và khảo sát chất lượng, định nghĩa ISO 9000. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật