• Open Access: Scientific Quality Assurance by Interactive Peer Review & Public...

  Outline: Motivation, Interactive Peer Review & Public Discussion, Interactive Journal “Atmospheric Chemistry and Physics”, Alternatives & Future Developments, Vision & Suggestions.

   17 p caodangnghe 20/10/2018 19 0

 • Bài giảng Công việc lãnh đạo

  Bài giảng Công việc lãnh đạo có nội dung trình bày thế nào là lãnh đạo, công việc của một nhà lãnh đạo, lãnh đạo là người như thế nào, sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo, các kinh nghiệm và kỹ năng cần có cho một nhà lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 08/10/2018 9 0

 • Open-source Quality Assurance and Performance Analysis Tools

  Agenda: Motivation, Definitions and Components, Challenges, Software Quality Assurance at GAMS, Software Quality Assurance at GAMS, Testing new Solver Links, Performance Analysis, Summary.

   36 p caodangnghe 20/10/2018 29 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

 • Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Văn Vẹn

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Văn Vẹn gồm 4 chủ đề chính: Tiến trình đàm phán trong kinh doanh, các hình thức đàm phán, các kiểu đàm phán, khái niệm - đặc điểm - các yếu tố ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p caodangnghe 11/12/2018 10 0

 • Quality Control Vs Quality Assurance

  Bài giảng Quality Control Vs Quality Assurance sau đây có nội dung trình bày các khái niệm về đảm bảo chất lượng và khảo sát chất lượng, định nghĩa ISO 9000. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin nhằm trang bị các kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin như khái niệm hệ thống, các thành phần của hệ thống, ý nghĩa, vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức.

   59 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết trình bày về: Trình tự của thông tin trình bày, từ ngữ sử dụng, chính xác của văn phạm, đối tượng nguời đọc, hình thức trình bày.

   97 p caodangnghe 22/12/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật