• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, cách viết một báo cáo khoa học, đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học, một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học, bài tập lớn môn học.

   28 p caodangnghe 19/12/2013 31 0

 • Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn...

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chủ yếu: đại cương về nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, cơ sở lí luận của đề tài, trình bày và thuyết trình luận văn khoa học.

   39 p caodangnghe 19/12/2013 26 0

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoảng Văn Luân

  Mục tiêu sau khi học xong bài: Lịch sử tư tưởng quản lý sinh viên có thể hiểu hơn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử tư tưởng quản lý, tham khảo các cách phân kì lịch sử tư tưởng quản lý trong đó có quan điểm phân kì của chúng tôi, nắm được những nét lớn về hoàn cảnh ra đời đặc điểm cơ bản của tư tưởng quản lý của các thời kì lịch sử, hiểu...

   203 p caodangnghe 04/08/2018 26 0

 • Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu - Bài...

  Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu bài 3: Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết với mục tiêu giúp người học hiểu được các khái niệm cơ sở về lý thuyết và tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết đối với nghiên cứu, các cách thức tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu, quá trình thực hiện tìm kiếm và nghiên cứu các văn bản từ nguồn tài...

   7 p caodangnghe 18/08/2018 7 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm nghiên cứu khoa học, phương pháp diễn dịch, phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

   31 p caodangnghe 18/08/2018 22 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

   19 p caodangnghe 18/08/2018 23 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin nhằm trang bị các kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin như khái niệm hệ thống, các thành phần của hệ thống, ý nghĩa, vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức.

   59 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • Bài giảng Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý...

  Kết cấu Bài giảng Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - Đặng Bá Lãm gồm 3 chương trình bày về một số vấn đề chung về phát triển nhân lực giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Mời các bạn tham khảo.

   88 p caodangnghe 16/09/2018 4 0

 • Bài giảng chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài

  Bài giảng chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài trình bày nội dung về khái quát các kỹ thuật phân tích bên ngoài, môi trường vĩ mô, phân tích cấu trúc ngành, các hạn chế của năm lực lượng cạnh tranh và mô hình nhóm chiến lược, các thay đổi cạnh tranh trong sự tiến triển của ngành, các lực lượng dẫn dắt ngành, động thái của các đối thủ.

   45 p caodangnghe 18/09/2018 20 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT - Tập huấn hè 2009

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ thuật phân tích SWOT trình bày về việc làm quen với SWOT, cách dùng kỹ thuật SWOT, hữu ích của kiểm tra SWOT. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p caodangnghe 18/09/2018 8 0

 • Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược

  Bài giảng chương IX: Thực hiện chiến lược với mục tiêu giúp người học biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng các mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, biết cách xây dựng ngân sách tài chính.

   19 p caodangnghe 18/09/2018 29 0

 • Bài giảng Kỹ năng đánh giá công việc

  Bài giảng Kỹ năng đánh giá công việc trình bày khái quát chung vế đánh giá công việc, mục tiêu kết quả đánh giá công việc, lợi ích đánh giá thành tích công việc, những khó khăn trong quá trình đánh giá, các phương pháp đánh giá. Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 23/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật