• Bài giảng Kỹ năng lắng nghe - Tâm Việt Group

  Bài giảng Kỹ năng lắng nghe của Tâm Việt Group sau đây có nội dung trình bày khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe, nguyên nhân nghe kém hiệu quả, kỹ năng lắng nghe hiệu quả. Tham khảo nội dung bài giảng để bổ sung các kiến thức cần cho bản thân.

   55 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo - Tâm Việt Group

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo của Tâm Việt Group sau đây sẽ giúp bạn hiểu được như thế nào là lãnh đạo, các kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp.

   104 p caodangnghe 08/10/2018 7 0

 • Bài giảng Công việc lãnh đạo

  Bài giảng Công việc lãnh đạo có nội dung trình bày thế nào là lãnh đạo, công việc của một nhà lãnh đạo, lãnh đạo là người như thế nào, sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo, các kinh nghiệm và kỹ năng cần có cho một nhà lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 08/10/2018 9 0

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình Hồi đáp - Tâm Việt Group

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình Hồi đáp của Tâm Việt Group sau đây nhằm giới thiệu đến bạn đọc các kỹ năng thuyết trình dưới dạng hỏi đáp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Các nội dung được trình bày trong bài giảng như kỹ năng hồi đáp, tầm quan trọng của hồi đáp, kỹ năng lắng nghe hiệu quả,...

   55 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin Kỹ thuật & Quản lý: Chương 1 -...

  Bài giảng Hệ thống thông tin Kỹ thuật & Quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin nhằm mục tiêu trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin như khái niệm hệ thống, HTTT, các thành phần của HTTT; ý nghĩa, vai trò và vị trí của HTTT trong các tổ chức.

   59 p caodangnghe 08/10/2018 9 0

 • Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân...

  Dưới đây là Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích vá đánh giá dự án - PGS.TS. Võ Thành Hưng trình bày nội dung về giá trị thời gian và tính toán giá trị thời gian tiền, tỉ suất hoàn vốn nội bộ, giá trị hiện tại ròng.

   10 p caodangnghe 14/10/2018 22 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Nội dung Bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương trình bày các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p caodangnghe 14/10/2018 13 0

 • Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép -...

  Nội dung Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày về tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính dưới đây với 2 bài trình bày về phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   48 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến giúp người học hiểu được thuế giá trị gia tăng, nắm được kê khai nộp thuế, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, quy trình kê khai nộp thuế XNK, phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.

   86 p caodangnghe 15/10/2018 41 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Sau khi học xong Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến người học có thể nắm được các chi phí được coi là hợp lý và không hợp lý, kê khai nộp thuế, phương pháp hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   83 p caodangnghe 15/10/2018 40 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà...

  Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước - TS. Nguyễn Thị Phượng với mục đích Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ trong BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ trong BMNN. Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ trong BMNN, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân.

   97 p caodangnghe 15/10/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật