• Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức...

  Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương giúp người học tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới; nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường; phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc.

   59 p caodangnghe 09/01/2019 23 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi dưới đây trình bày nội dung về hiểu biết sự thay đổi, thiết lập mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 09/01/2019 22 0

 • Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực - GV: ThS. NCS....

  Nội dung Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực, mối liên hệ của nhân sự, chức năng phòng quản trị nguồn nhân lực, tiến trình hoạch định nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 21 0

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử - Bùi...

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử dưới đây trình bày nội dung về các bước của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, xác định mục tiêu kinh doanh, đo lường lợi ích và chi phí kinh doanh, kế hoạch triển khai. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   21 p caodangnghe 09/01/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật