• Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - CĐ Nghề Ispace

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp dưới đây giúp người học nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo, hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 09/01/2019 50 3

 • Bài giảng 6 Chiếc mũ tư duy

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng 6 Chiếc mũ tư duy dưới đây trình bày nội dung các kiến thức về sự ra đời chiếc mũ tư duy, 6 chiếc mũ tư duy, sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   135 p caodangnghe 31/12/2018 16 3

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2018 33 2

 • Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Teamwork

  Nội dung của Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Teamwork trình bày về cách lắng nghe hiệu quả, ngôn từ và phi ngôn từ, giải quyết vấn đề và quản lý xung đột, thành lập nhóm,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   105 p caodangnghe 23/12/2018 11 2

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng dưới đây giúp người học có nhận thức đúng về nghề bán hàng, hoàn thiện kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp trong bán hàng, thúc đẩy hiệu quả làm việc của người bán hàng. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   211 p caodangnghe 23/12/2018 9 1

 • Bài giảng Kỹ năng kiểm tra

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng kiểm tra sau đây trình bày về các nguyên tắc của việc kiểm tra, khái niệm kiểm tra, các biện pháp kiểm tra trong, các biện pháp xử lý sau kiểm tra, kiểm tra dự phòng, quá trình kiểm tra. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   29 p caodangnghe 07/01/2019 22 1

 • Bài giảng Quản lý xung đột

  Dưới đây là Bài giảng Quản lý xung đột trình bày các kiến thức về các kiểu xung đột, phương pháp quản lý xung đột, các tình huống mobing và chia sẻ từ các thành viên tham gia, phương pháp cạnh tranh, thương thảo trong quản lý xung đột.

   17 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - ThS. Nguyễn Ngọc Hương

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - ThS. Nguyễn Ngọc Hương trình bày nội dung về khái quát nhóm, các giai đoạn hình thành nhóm, các vị trí trong nhóm. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   102 p caodangnghe 23/12/2018 10 1

 • Bài giảng Quản lý thực hiện công việc

  Bài giảng Quản lý thực hiện công việc trình bày nội dung về quản lý thực hiện công việc trong tổng thể quản lý nguồn nhân lực, những phương pháp quản lý thực hiện công việc, quá trình xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   66 p caodangnghe 23/09/2018 12 1

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS....

  Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS. Nguyễn Huy Hoàng dưới đây giúp học viên sẽ có thể: Kể ra được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người làm việc với mình, mô tả được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên, áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

   89 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Quản lý sự thay đổi nhằm giới thiệu đến người học những hiểu biết về sự thay đổi, thiết lập các mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, quản lý nhân viên, phát triển nhân viên, đánh giá và phân tích, những lưu ý khi thay đổi và một số nội dung khác.

   37 p caodangnghe 08/10/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật