• Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Cao đẳng nghề do Nguyễn Ánh Vân Hà trình bày nhằm giúp học viên sau khi học xong bài này hiểu rõ mục đích của hoạt động tự KĐ của trường; hiểu và áp dụng được quy trình và phương pháp thực hiện các bước tự kiểm định chất lượng tại trường CĐN; lập được kế hoạch thực hiện tự KĐCL đúng qui định.

   16 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề: Tiêu chí 8 trình bày các nội dung của tiêu chí quản lý trong việc xác định thông tin, minh chứng khi thực hiện tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   22 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo...

  Bài giảng Quan niệm về chất lượng và Chất lượng đào tạo trình bày các vấn đề chính như: Tại sao phải quan tâm đến chất lượng và quản lý chất lượng, chất lượng là gì, quan niệm như thế nào về chất lượng, chất lượng đo bằng gì, làm chất lượng có tốn kém không, ai chịu trách nhiệm về chất lượng, nội hàm của chất lượng GDĐT và bài tập-thảo luận.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và...

  Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo Chất lượng và Kiểm định chất lượng do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn trình bày các vấn đề chính như: Quản lý chất lượng là gì, các nguyên tắc của quản lý chất lượng, chu trình quản lý CL, Hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng là gì, sự phát triển các mô hình QLCL, các bước thiết lập hệ thống ĐBCLGDĐT, các ĐK đảm bảo sự HĐ...

   18 p caodangnghe 13/09/2018 22 0

 • Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá - TS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá do TS. Nguyễn Tiến Dũng biên soạn có nội dung trình bày về tự đánh giá, mục đích, ý nghĩa và các điều kiện; tổ chức nhân sự trong tự đánh giá; quy trình tự đánh giá; kỹ thuật thu thập, phân tích minh chứng; báo cáo tự đánh giá.

   29 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài giảng Chương trình, giáo trình - Trần Văn Hùng

  Bài giảng Chương trình, giáo trình do Trần Văn Hùng biên soạn nhằm giúp học viên sau khi học xong có thể trình bày được một số khái niện cơ bản về CT,GT; trình bày được nội dung chính, yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ số; chỉ ra được các văn tham chiếu và văn bản thực hiện; lập được các phiếu khảo sát theo yêu cầu của T/c,cs và các nội dung khác.

   51 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá - PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

  Bài giảng Hướng dẫn tự đánh giá do PGS.TS. Nguyễn Công Khanh biên soạn trình bày quy trình tự đánh giá trong kiểm định chất lượng, các vấn đề chính của quá trình tự đánh giá, bộ tiêu chí ILO 500, phương pháp đánh giá, kế hoạch triển khai công việc và các nội dung khác.

   18 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Bài giảng Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự...

  Bài giảng Thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề trình bày nội dung về xác định thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề; thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng tự kiểm định chất lượng dạy nghề; kết luận.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 8 0

 • Bài giảng Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận...

  Bài giảng Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận "Quản lý chất lượng tổng thể" do PGS.TS. Lưu Xuân Mới biên soạn trình bày các khái niệm về chất lượng giáo dục nhà trường, Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường, quản lý chất lượng tổng thể và các nội dung liên quan.

   14 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Bài giảng Phân cấp quản lý giáo dục - GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải

  Bài giảng Phân cấp quản lý giáo dục của GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, PCQLGD trong nền KT tập trung, PCQLGD trong nền KTTT định hướng XHCN, một số bất cập trong QLGD, nội dung phân cấp QLGD, một số giải pháp và kết luận.

   47 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • Bài giảng Các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục -...

  Bài giảng Các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục do GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải biên soạn có nội dung trình bày khái quát về mô hình giáo dục, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, đặc điểm quản lý nhà nước về giáo dục.

   14 p caodangnghe 13/09/2018 9 0

 • Bài giảng Một số vấn đề về luật giáo dục - GS.TSKH. Vũ...

  Bài giảng Một số vấn đề về luật giáo dục có nội dung trình bày các vấn đề cơ bản của luật giáo dục như mục đích ban hành, nguyên tắc chỉ đạo soạn thảo, tính chất cơ bản, nội dung chủ yếu; những vấn đề cần nghiên cứu.

   16 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật