• Bái giảng Đánh giá trong giáo dục: Quy trình soạn thảo để...

  Bái giảng Đánh giá trong giáo dục: Quy trình soạn thảo để kiểm tra - ThS. Ma Cẩm Tường Lam giúp người học hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí của đề KT , thiết lập ma trận đề KT , biên sọan được các lọai đề KT theo ma trận . Mời các bạn cùng tham khảo,

   27 p caodangnghe 29/10/2018 20 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý

  Bài giảng Tâm lý học quản lý trình bày các khái niệm cơ bản của tâm lý học và tâm lý học quản lý; cá nhân là chủ thể và khách thể của quản lý; tập thể lao động - khách thể của quản lý; hoạt động và hoạt động quản lý trong giáo dục, những yếu tố tâm lý của người quản lý giáo dục để thành công trong quản lý.

   122 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm đánh giá nhân viên công ty

  Bài giảng Kinh nghiệm đánh giá nhân viên công ty dưới đây trình bày các kiến thức về một số phương pháp cụ thể được áp dụng trong các công ty, một số kinh nghiệm để các nhân viên tự đánh giá bản thân, những sai lầm của lãnh đạo khi đánh giá hoạt động của nhân viên,... Mời các bạn tham khảo.

   16 p caodangnghe 31/12/2018 22 0

 • Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại...

  Bài giảng Phần II - Kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam trình bày nội dung kiểm định chất lượng dạy nghề tại Việt Nam, quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng dạy nghề, quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, nội hàm của một số thuật ngữ thường dùng và một số tiêu chuẩn, chỉ số khó đánh giá khi kiểm định chất lượng trường CĐN, trường TCN.

   36 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài giảng Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực

  Bài giảng Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực trình bày khái niệm & vai trò của tuyển dụng, các nguồn tuyển dụng, các bước tuyển dụng. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   22 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường...

  Bài giảng Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường Trung cấp nghề nhằm mục tiêu xác định được quy trình và phương pháp thực hiện tự kiểm định chất lượng tại trường Trung cấp nghề; lập kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong Trường Trung cấp nghề và kế hoạch tự kiểm định chất lượng của Trường Trung cấp nghề.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật