• Báo cáo khoa học: Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo...

  Báo cáo khoa học: Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo ở các Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ trình bày nội dung và phương pháp nghiên cứu, công tác quản lí đào tạo nghề, phương thức quản lý chất lượng đào tạo nghề, hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo nghề, thực trạng quản lí chất lượng đào tạo ở các TTDN công lập vùng Đông Nam Bộ. Tham khảo tài liệu...

   11 p caodangnghe 05/08/2018 5 0

 • Báo cáo khoa học: Việt Nam hội nhập và phát triển

  Báo cáo khoa học: Việt Nam hội nhập và phát triển trình bày nội dung về tình trạng về nguồn nhân lực của Việt Nam, những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, nguồn nhân lực Việt Nam thừa mà vẫn thiếu, nâng chất nguồn nhân lực.

   14 p caodangnghe 16/09/2018 5 0

 • Báo cáo Khoa học giao tiếp: Thuyết Genderlect Styles - GVHD: Th.s...

  Khoa học giao tiếp, Báo cáo Khoa học giao tiếp, Thuyết Genderlect Styles trình bày về tiểu sử của tác giả, tóm tắt lý thuyết, phần ứng dụng của lý thuyết. Mời các tham khảo.

   6 p caodangnghe 22/09/2018 4 0

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ...

  Mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La - Nguyễn Đình Hiến nhằm tìm ra các biện để chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất có hiệu quả ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La. Từ một trường cơ sở vật chất không đúng qui cách về phòng học, bàn, ghế... thành một trường có...

   26 p caodangnghe 26/09/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật