• Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2015 28 2

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2015 26 1

 • Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng

  Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng trình bày nội dung về chi phí chất lượng, mô hình chi phí chất lượng, trong đó trình bày khái quát khái niệm, phân loại chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p caodangnghe 31/12/2014 27 0

 • Bài thuyết trình Quan điểm hành vi - Phạm Thị Lan Hương ( GVHD)

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình Quan điểm hành vi dưới đây để trang bị cho mình những kiến thức về các tư tưởng chính của học thuyết, 5 bậc nhu cầu của con người, những chính sách của nhà quản trị, và cách đánh giá quan điểm hành vi.

   19 p caodangnghe 31/12/2014 25 0

 • Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định - TS. Nguyễn Thanh Hội...

  Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định trình bày nội dung kiến thức về phân loại quyết định, môi trường ra quyết định, mục tiêu của quyết định, hình thức của các quyết định, nâng cao hiệu quả quyết định, phương pháp nghệ thuật ra quyết định,... Mời tham khảo

   78 p caodangnghe 05/01/2015 25 0

 • Báo cáo Lãnh đạo

  Báo cáo Lãnh đạo trình bày nội dung về khái niệm, bản chất lãnh đạo và người lãnh đạo trong quản trị, các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên, hành vi cá nhân và hành vi nhóm, các tình huống về động viên và lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 07/01/2015 26 0

 • Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm...

  Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020 do PGS.TS. Cao Văn Sâm biên soạn có nội dung trình bày vấn đề đào tạo giáo viên dạy nghề trong bối cảnh trong nước và quốc tế; mục tiêu, mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVDN; một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

   12 p caodangnghe 13/09/2014 20 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2014 19 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa...

  Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và vai trò nguồn nhân lực, dự đoán cầu nhân lực, dự đoán cung nhân lực, cân đối cung và cầu. Mời tham khảo.

   37 p caodangnghe 07/01/2015 24 0

 • Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào...

  Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề có chủ đề trình bày giáo viên dạy nghề là trụ cột của đột phá chất chất lượng đào tạo nghề, vai trò của giáo viên dạy nghề trong chất lượng đào tạo nghề, các vấn đề trong đào tạo giáo viên.

   10 p caodangnghe 13/09/2014 27 0

 • Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality,...

  Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality, relevance and increasing the employability presented a dual education system, implementation, result.

   13 p caodangnghe 13/09/2014 31 0

 • Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự...

  Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự phù hợp và chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng có việc làm có nội dung giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề kép, lợi ích của nó, các mô hình đang áp dung và bài học kinh nghiệm.

   13 p caodangnghe 13/09/2014 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật