• Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2019 28 2

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2019 26 1

 • Bài báo cáo: Hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên...

  Bài báo cáo: Hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương giới thiệu sơ đồ tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương, giải thích các khái niệm, chức năng của mỗi cơ quan, tổ chức trong sơ đồ đó.

   50 p caodangnghe 13/09/2018 33 0

 • Bài thuyết trình Nhu cầu cần thiết của kiểm tra – đánh giá

  Bài thuyết trình Nhu cầu cần thiết của kiểm tra – đánh giá trình bày về các câu hỏi dành cho sinh viên, giáo viên, phụ huynh về việc học tập, điều kiện giảng dạy và các yêu cầu trong quá trình học tập và giảng dạy.

   7 p caodangnghe 17/09/2018 15 0

 • Nghệ thuật nói

  Tài liệu sau đây có nội dung nêu vai trò của nghệ thuật nói giúp giao tiếp giữa con người với con người hiệu quả, một số câu thành ngữ và tục ngữ về lời nói. Tham khảo tài liệu dưới đây để bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm nhằm có nghệ thuật nói hiệu quả.

   12 p caodangnghe 08/10/2018 21 0

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm

  Bài thuyết trình: Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm trình bày hai nội dung lớn là kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm. Trong phần kỹ năng lãnh đạo nhóm trình bày khái niệm lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo. Trong phần xây dựng nhóm trình bày tổng quan về xây dựng nhóm, các lời khuyên khi xây dựng nhóm, trò chơi để xây dựng nhóm.

   39 p caodangnghe 10/10/2018 42 0

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng ra quyết định

  Bài thuyết trình: Kỹ năng ra quyết định trình bày các nội dung sau đây: Khái niệm, bản chất và vai trò của quyết định; Phân loại quyết định; Chức năng & yêu cầu của QĐ; Mục tiêu của QĐ; Môi trường ra QĐ; Cơ sở khoa học của việc ra QĐ; Nguyên tắc của việc ra QĐ; Nội dung các QĐ; Hình thức của các QĐ; Phương pháp & nghệ thuật ra QĐ; Quy trình và mô hình ra QĐ; Nâng cao hiệu quả của QĐ,

   78 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Occupational standards as basis for certification of existing workforce in...

  Occupational standards as basis for certification of existing workforce in Vietnam presented: How to develop the National Occupational Skill Standards (NOSS)? How to certificate the existing workforce? Testing and certification status in Viet Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 42 0

 • Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi...

  Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi mới đào tạo giáo viên dạy nghề được trình bày trong Diễn đàn Hợp tác Khu vực về Giáo dục và Đào tạo giáo viên dạy nghề do Chủ tịch, PGS. TS. Numyoot Songthanapitak thực hiện nhấn mạnh việc cần phải thay đổi việc đào tạo giáo viên dạy nghề, sáng kiến khu vực cho hợp tác đào tạo giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 - ASSOC.PROF.DR. Cao...

  Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 has main content, situation in Viet Nam and in the world, objectives and models of TVET teachers education and training, some solutions for TVET teachers education and training.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ dưới đây trình bày về khái niệm hình thức kế toán, đặc trưng và các loại sổ của hình thức nhật ký - chứng từ, trình tự ghi sổ.

   17 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ...

  Bài báo cáo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề do MA. Nguyễn Chí Trường trình bày có nội dung trình bày các vấn đề như: TCKNNQG được xây dựng như thế nào, việc đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam, thực trạng đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật