• ASEAN cooperation in hr and skills development

  ASEAN cooperation in hr and skills development presented the overview of HR & Skills Development in ASEAN, Brief on the ASEAN Leaders' Statement on HR and Skills Development for Economic Recovery and Sustainable Growth, actions to realize ASEAN Leaders’ Statement, the ALM Work Programme, 2010-2015.

   21 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community

  Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community has Structure of Keynote Input: Cooperation with business community, Learning in the work process, Social acceptance of standards, Training of TVET staff, Institutionalized research.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm...

  Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020 do PGS.TS. Cao Văn Sâm biên soạn có nội dung trình bày vấn đề đào tạo giáo viên dạy nghề trong bối cảnh trong nước và quốc tế; mục tiêu, mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVDN; một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề...

  Bài báo cáo "Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề của Đức – Hợp tác với Cộng đồng doanh nghiệp" có cấu trúc bài trình bày các vấn đề: Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, học tập trong quá trình làm việc, sự công nhận của xã hội đối với các tiêu chuẩn, đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề, thể chế hóa nghiên cứu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Kỹ thuật thu thập thông tin trong tự đánh giá: Điều tra khảo...

  Kỹ thuật thu thập thông tin trong tự đánh giá: Điều tra khảo sát trình bày các phương pháp thu thập thông tin trong tự đánh giá, phân loại các phương pháp thu thập thông tin theo mức độ nguồn lực sử dụng, điều tra khảo sát.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá - PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

  Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá có nội dung trình bày về quy trình tự đánh giá chất lượng, tự đánh giá trong kiểm định giáo dục đại học, viết báo cáo tự đánh giá, các vấn đề lưu ý khi viết báo cáo, phân tích các thông tin và minh chứng.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Kỹ thuật thu thập thông tin trong tự đánh giá: Phân tích văn...

  Kỹ thuật thu thập thông tin trong tự đánh giá: Phân tích văn bản trình bày các phương pháp thu thập thông tin trong tự đánh giá, phân loại các phương pháp thu thập thông tin theo mức độ nguồn lực sử dụng, phân tích văn bản.

   17 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Quản lý chất lượng theo ISO

  Tài liệu dưới đây trình bày các nội dung trong Quản lý chất lượng theo ISO bao gồm nội dung Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000, quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Báo cáo: Tự đánh giá trong KĐCL giáo dục đại học kết quả...

  Báo cáo Tự đánh giá trong KĐCL giáo dục đại học kết quả bước đầu ở trường Đại học Vinh có nội dung trình bày tầm quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục đại học, những kết quả bước đầu của hoạt động kiểm định chất lượng ở trường Đại học Vinh, những khó khăn, thách thức và giải pháp khắc phục.

   15 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • International Experiences inOccupational StandardsDevelopment...

  International Experiences in Occupational Standards Development and Implementation presented definition Occupational Standards, variety of formats and development methods.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Kinh nghiệm quốc tế trongcông tác xây dựng và thựchiện tiêu...

  Kinh nghiệm quốc tế trong công tác xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn nghề trình bày các khái niệm về tiêu chuẩn nghề, các hình thức và phương pháp xây dựng và một số nội dung liên quan khác.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật