• ASEAN cooperation in hr and skills development

  ASEAN cooperation in hr and skills development presented the overview of HR & Skills Development in ASEAN, Brief on the ASEAN Leaders' Statement on HR and Skills Development for Economic Recovery and Sustainable Growth, actions to realize ASEAN Leaders’ Statement, the ALM Work Programme, 2010-2015.

   21 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh...

  Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh nghiệm Indonesia có nội dung trình bày cách xây dựng chuẩn năng lực thực hiện trong nền giáo dục Indonesia, phân tích cái hay và rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục Việt Nam.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Development of competency standard and the implementation

  Development of competency standard and the implementation with content presentation capability building standards implemented in Indonesia education, or the analysis and lessons learned for education in Vietnam.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community

  Key Success Factors of German TVET - Cooperation with Business Community has Structure of Keynote Input: Cooperation with business community, Learning in the work process, Social acceptance of standards, Training of TVET staff, Institutionalized research.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Indonesian experiences and lessons learned in testing/assessment against...

  Lessons of Indonesia in the inspection / assessment standards have the capacity to present content inspection / assessment standards in the capacity of the Indonesian education system from which to draw lessons applied to education in Vietnam.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 29 0

 • Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề...

  Bài báo cáo "Những nhân tố chính cho sự thành công của Đào tạo nghề của Đức – Hợp tác với Cộng đồng doanh nghiệp" có cấu trúc bài trình bày các vấn đề: Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, học tập trong quá trình làm việc, sự công nhận của xã hội đối với các tiêu chuẩn, đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề, thể chế hóa nghiên cứu.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od...

  Occupational standards - a key factor in TVET reform under the aspect od ASEAN intergration presented ASEAN integration of skills development, occupations standards development in Vietnam.

   26 p caodangnghe 13/09/2018 5 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách...

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN do PGS.TS. Dương Đức Lân biên soạn trình bày các nội dung chính: Hội nhập ASEAN về phát triển kỹ năng nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề - yếu tố cơ bản để cải cách giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề ở Việt Nam.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính - Nhóm 1

  Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính dưới đây giới thiệu về các công cụ tài chính phái sinh, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 17/10/2018 26 0

 • A praxis and future-oriented approach to innovative vocational teacher education

  A praxis and future - oriented approach to innovative vocational teacher education of Regional Cooperation in TVET Teacher Education and Training presented need for change in Vocational Teacher Education, a regional initiative to cooperate in Vocational Teacher Education.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 15 0

 • Bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng

  Quản lý dựa vào cộng đồng íà một phương pháp mới được áp dụng hiệu quả ở Việt Nam để quản lý, và phát triển bền vững tài nguyên và cộng đồng con người. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 30/12/2018 26 0

 • Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi...

  Thực tiễn và cách tiếp cận định hướng tương lai về đổi mới đào tạo giáo viên dạy nghề được trình bày trong Diễn đàn Hợp tác Khu vực về Giáo dục và Đào tạo giáo viên dạy nghề do Chủ tịch, PGS. TS. Numyoot Songthanapitak thực hiện nhấn mạnh việc cần phải thay đổi việc đào tạo giáo viên dạy nghề, sáng kiến khu vực cho hợp tác đào tạo giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   7 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật