• Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm...

  Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020 do PGS.TS. Cao Văn Sâm biên soạn có nội dung trình bày vấn đề đào tạo giáo viên dạy nghề trong bối cảnh trong nước và quốc tế; mục tiêu, mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVDN; một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào...

  Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề có chủ đề trình bày giáo viên dạy nghề là trụ cột của đột phá chất chất lượng đào tạo nghề, vai trò của giáo viên dạy nghề trong chất lượng đào tạo nghề, các vấn đề trong đào tạo giáo viên.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality,...

  Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality, relevance and increasing the employability presented a dual education system, implementation, result.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự...

  Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự phù hợp và chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng có việc làm có nội dung giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề kép, lợi ích của nó, các mô hình đang áp dung và bài học kinh nghiệm.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Occupational standards as basis for certification of existing workforce in...

  Occupational standards as basis for certification of existing workforce in Vietnam presented: How to develop the National Occupational Skill Standards (NOSS)? How to certificate the existing workforce? Testing and certification status in Viet Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 42 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ...

  Bài báo cáo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề do MA. Nguyễn Chí Trường trình bày có nội dung trình bày các vấn đề như: TCKNNQG được xây dựng như thế nào, việc đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam, thực trạng đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 35 0

 • Hỗ trợ của BMZ về phát triển hệ thống Đào tạo nghề ở...

  Hỗ trợ của BMZ về phát triển hệ thống Đào tạo nghề ở Việt Nam có nội dung trình bày: Đào tạo nghề – yếu tố chủ đạo cho phát triển, hợp tác Việt – Đức về Đào tạo nghề, những kinh nghiệm triển khai, tiềm năng trong tương lai, tóm tắt.

   20 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh...

  Xây dựng và thực hiện chuẩn năng lực thực hiện: Kinh nghiệm Indonesia có nội dung trình bày cách xây dựng chuẩn năng lực thực hiện trong nền giáo dục Indonesia, phân tích cái hay và rút ra các bài học kinh nghiệm cho nền giáo dục Việt Nam.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

 • Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh...

  Bài học kinh nghiệm của Indonesia trong công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực có nội dung trình bày công tác kiểm tra/ đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực trong hệ thống giáo dục của Indonesia từ đó rút ra các bài học áp dụng cho nền giáo dục Việt Nam.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Harmonization and translationoccupational standards into TVETstandardsNguyen...

  Harmonization and translation occupational standards into TVET standards has contents: Context and tendency, terminology problem, relationship between Occupational standards and Training standards, experience of Greater Mekong Sub-region (GMS) through ADB project, next steps, judgement.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn...

  Hài hòa hóa và chuyển hóa tiêu chuẩn nghề sang tiêu chuẩn đào tạo do Nguyễn Quang Việt biên soạn trình bày các nội dung: Bối cảnh và xu hướng, vướng víu thuật ngữ, quan hệ tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn đào tạo, kinh nghiệm Tiểu vùng Mê Công qua dự án ADB, các bước tiếp theo và nhận định.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật