• Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2019 28 2

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2019 26 1

 • Bài thuyết trình: Mục tiêu, chương trình đào tạo là gì?

  Bài thuyết trình "Mục tiêu, chương trình đào tạo là gì?" có nội dung mục tiêu đào tạo, khái niệm chương trình đào tạo, các nội dung cơ bản của chương trình đào tạo, qui định về quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề Điều 35 Luật Giáo dục.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 20 0

 • Bài thuyết trình: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy...

  Bài thuyết trình: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ và đăng ký hoạt động dạy nghề có nội dung trình bày các nhiệm vụ, nội dung cần thanh tra trong việc thanh tra về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ và đăng ký hoạt động dạy nghề.

   5 p caodangnghe 11/09/2018 19 0

 • Bài báo cáo: Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin -...

  Bài báo cáo Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập của TS. Hoàng Quốc Lập với nội dung bàn về chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; vai trò, hướng phát triển CNTT trong lĩnh vực ngân hàng trong khuôn khổ chiến lược phát triển CNTT và truyền thông; bàn luận.

   18 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề

  Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề có kết cấu gồm 5 chương, trình bày mạng lưới, quy mô và chất lượng dạy nghề; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề; công tác quản lý dạy nghề; nhận định đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dạy nghề.

   71 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Báo cáo chuyên đề Quản lý giáo dục: Giáo dục Việt Nam

  Báo cáo chuyên đề Quản lý giáo dục: Giáo dục Việt Nam nhằm giúp người học sau khi học xong phần này có thể hiểu  được  khái  niệm  hệ  thống  giáo  dục quốc dân (HTGDQD), trình bày được các nguyên  tắc chỉ đạo xây dựng HTGDQD, hiểu sơ lược về sự phát triển của HTGDQD, trình bày được thực trạng HTGDQD.

   31 p caodangnghe 13/09/2018 11 0

 • Đề tài: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin...

  Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVL và cấp quản lý nhằm mục đích mục đích: Xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. Hệ thống sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên.

   69 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bài thuyết trình: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Giáo...

  Bài thuyết trình: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Giáo dục - Đào tạo trình bày hệ thống tổ chức quản lý giáo dục chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương, nguyên tắc và phương pháp xây dựng bộ máy tổ chức quản lý.

   11 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Bài báo cáo: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn KĐCL IL0-500

  Bài báo cáo: Giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn KĐCL IL0-500 với nội dung giới thiệu về Bộ Tiêu chuẩn KĐCL IL0-500 với các tiêu chí, tiêu chuẩn và nội dung của nó. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nói trên.

   32 p caodangnghe 13/09/2018 11 0

 • Bài thuyết trình: Phương pháp đào tạo nghề Australia

  Bài thuyết trình: Phương pháp đào tạo nghề Australia sau đây có kết cấu gồm 2 phần. Phần I giới thiệu về hệ thống giáo dục kỹ thuật của Úc. Phần II trình bày phương pháp đào tạo nghề của Úc. Qua nội dung tài liệu, bạn đọc sẽ hiểu hơn về hệ thống giáo dục, phương pháp đào tạo nghề của một nền giáo dục tiên tiến, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm phát triển giáo...

   61 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Bài báo cáo: Hướng dẫn đánh giá ngoài

  Bài báo cáo: Hướng dẫn đánh giá ngoài trình bày trách nhiệm của các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, công tác chuẩn bị cho hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức của đánh giá ngoài.

   31 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật