• Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1

  Nhằm giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao và giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1, mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2014 22 1

 • Đề thi 13 môn Quản lý dự án: Đề 1- ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi môn 13 môn Quản lý dự án: Đề 1 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

   4 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

 • Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Hãy tham khảo Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   4 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

 • Đề thi 14 môn Quản lý dự án: Đề 1- ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Đề thi 14 môn Quản lý dự án: Đề 1- ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dành cho các bạn sinh viên khoa Điện giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giảng viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

   6 p caodangnghe 17/10/2014 20 0

 • Đề thi 15 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Các bạn sinh viên và các giảng viên hãy tham khảo Đề thi 15 môn Quản lý dự án: Đề 1 để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề.

   4 p caodangnghe 17/10/2014 21 0

 • Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Lạng Sơn

  Mời tham khảo Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Lạng Sơn dưới đây giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   1 p caodangnghe 21/10/2014 38 0

 • Đề thi 16 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Tham khảo Đề thi 16 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.Tài liệu này giúp giảng viên định hướng cách ra đề thi và giúp học sinh ôn tập để làm bài hiệu quả.

   3 p caodangnghe 17/10/2014 22 0

 • Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Quảng Ninh

  Hãy tham khảo Đề thi viết ngạch chuyên viên năm 2007 của BHXH Quảng Ninh để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   1 p caodangnghe 21/10/2014 41 0

 • Đề thi môn Công nghệ dạy học - CĐ Nghề CN Hà Nội

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp ích cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao và xem thử bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để giải đề thi này. Dưới đây là Đề thi môn Công nghệ dạy học - CĐ Nghề CN Hà Nội, mời các bạn tham khảo.

   1 p caodangnghe 29/10/2014 7 0

 • Đề thi môn Kỹ năng dạy học: Đề 1 - Kèm đáp án

  Đề thi môn Kỹ năng dạy học: Đề 1 - Kèm đáp án dưới đây giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo và xem năng lực bản thân tới đâu để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới được tốt hơn.

   2 p caodangnghe 29/10/2014 10 0

 • Đề thi 17 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Nhằm giúp các bạn sinh viên có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Điện công nghiệp nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi 17 môn Quản lý dự án: Đề 1 - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

   6 p caodangnghe 17/10/2014 22 0

 • Đề thi 18 môn Quản lý dự án: Đề 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật...

  Tham khảo Đề thi 18 môn Quản lý dự án: Đề 2 - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

   3 p caodangnghe 17/10/2014 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật