• Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1

  Nhằm giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao và giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi kết thúc môn Quản lý Nhà nước - Kiểm tra phần 1, mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 15/10/2018 22 1

 • Đề thi lần 2 Quản lý dự án - Đề 6

  Dưới đây là Đề thi lần 2 Quản lý dự án - Đề 6 giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

 • Đề thi Kỹ năng học tại Đại học: Kèm đáp án - ĐH Dân...

  Nhắm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi Kỹ năng học tại Đại học kèm đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p caodangnghe 30/10/2018 10 0

 • Đề thi môn chuyên đề TNĐKCCĐ - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Mời tham khảo Đề thi môn chuyên đề TNĐKCCĐ của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   5 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Đề thi Quản lý dự án - Đề 7

  Đề thi Quản lý dự án - Đề 7 giúp các bạn sinh viên ôn tập lại kiến thức đã học, xem cấu trúc đề thi ra như thế nào và đồng thời giáo viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

   5 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Hãy tham khảo Đề thi lần 2: Quản lý dự án - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   4 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Đề thi Quản lý dự án - Đề 9

  Tham khảo Đề thi Quản lý dự án - Đề 9. Tài liệu này giúp giảng viên định hướng cách ra đề thi và giúp các bạn sinh viên ôn tập để làm bài hiệu quả.

   3 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề...

  Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi hết môn và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

   5 p caodangnghe 30/10/2018 4 0

 • Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề...

  Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

   5 p caodangnghe 30/10/2018 19 0

 • Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 1 - Kèm...

  Tham khảo Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 1 - Kèm đáp án. Tài liệu này giúp giáo viên định hướng cách ra đề thi và giúp các bạn ôn tập để làm bài hiệu quả. Nội dung kiến thức như: Xây dựng kế hoạch giáo viên, công tác quản lý mục tiêu, phương pháp dạy học.

   4 p caodangnghe 30/10/2018 8 0

 • Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 2 - Kèm...

  Mời tham khảo Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 2 - Kèm đáp án giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì sắp tới được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   5 p caodangnghe 30/10/2018 4 0

 • Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học:...

  Nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học: Đề 1 - Kèm đáp án.

   1 p caodangnghe 30/10/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật